Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Đạt

0,125 bằng phân số nào bạn nào trả lời đúng và nhanh nhất mình sẽ tick cho nhé!! 
Mình đang tìm kiếm một số ý kiến đóng góp cho một vấn đề mình mắc phải ở câu hỏi này. các Bạn có thể giúp mình với, được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta có thể sử dụng phép chia để đổi số thập phân thành phân số.

Cách 1: Đặt 0,125 là một phân số có mẫu số là 1000 (số chữ số thập phân nhân 10^3). Khi đó, ta nhân cả tử số và mẫu số của phân số với 1000 để thu được phân số tối giản. Vậy 0,125 = 125/1000.

Cách 2: Ta có thể thấy được rằng 0,125 có tỉ lệ 1:8. Vậy 0,125 = 1/8.

Vậy câu trả lời cho câu hỏi trên là:
- 0,125 = 125/1000
- Hoặc 0,125 = 1/8

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

0,125 bằng phân số \(\frac{1}{8}\) hay \(\frac{8}{64}\) vì \(0,125 = \frac{1}{8} = \frac{8}{64}\)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

0,125 bằng phân số \(\frac{1}{8}\) vì \(0,125 = \frac{125}{1000} = \frac{1}{8}\)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49437 sec| 2236.438 kb