Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Thị Long

(x-3)2=16 tìm x thuộc Z
Mình đang cần một chút sự tư vấn từ các Bạn. Có ai có thể dành chút thời gian cứu nguy giúp mình không ạ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải phương trình (x-3)^2 = 16, ta dùng các quy tắc của phương trình bậc hai. Khi giải bình phương cả hai vế ta được: x-3 = ±√16. Khi giải phương trình này, ta có hai trường hợp: x-3 = 4 hoặc x-3 = -4. Xét từng trường hợp ta có x = 7 hoặc x = -1. Vậy phương trình có hai nghiệm x = 7 và x = -1.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để giải phương trình (x-3)^2 = 16, ta có thể căn bậc hai cả hai vế của phương trình. Khi căn bậc hai một phương trình, ta được x-3 = √16 hoặc x-3 = -√16. Khi đó, x-3 = 4 hoặc x-3 = -4. Từ đó, ta có x = 7 hoặc x = -1. Vậy phương trình có hai nghiệm x = 7 và x = -1.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Giải phương trình (x-3)^2 = 16 ta có: (x-3)^2 = 4^2. Vậy x-3 = 4 hoặc x-3 = -4. Từ đó suy ra x = 7 hoặc x = -1. Vậy các nghiệm của phương trình là x = 7 và x = -1.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để tính kết quả C của phép chia lấy phần nguyên và kết quả d của phép chia lấy phần dư của 2 số nguyên a và b, ta có thể làm như sau:

Phương pháp 1:
1. Nhập số nguyên a và b.
2. Tính kết quả C bằng cách lấy phần nguyên của phép chia a cho b: C = a // b.
3. Tính kết quả d bằng cách lấy phần dư của phép chia a cho b: d = a % b.
4. In ra kết quả C và d.

Phương pháp 2:
1. Nhập số nguyên a và b.
2. Tính kết quả C bằng cách sử dụng hàm divmod(a, b)[0].
3. Tính kết quả d bằng cách sử dụng hàm divmod(a, b)[1].
4. In ra kết quả C và d.

Câu trả lời:

Phương pháp 1:
```
a = int(input("Nhập số a: "))
b = int(input("Nhập số b: "))

C = a // b
d = a % b

print("Kết quả C là:", C)
print("Kết quả d là:", d)
```

Phương pháp 2:
```
a = int(input("Nhập số a: "))
b = int(input("Nhập số b: "))

C, d = divmod(a, b)

print("Kết quả C là:", C)
print("Kết quả d là:", d)
```

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.29839 sec| 2219.961 kb