Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Huy

(x+2).(x-7)=0 Giúp mình plz
Mọi người ơi, mình đang cảm thấy rất lo lắng không biết phải giải quyết câu hỏi này như thế nào, mai phải nộp bài cho giáo viên rồi. Bạn nào thông thái giúp mình với!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải phương trình (x+2)(x-7)=0, ta áp dụng nguyên tắc "tích bằng 0": một tích số bằng 0 nếu và chỉ nếu một trong các yếu tố của tích đó bằng 0.

Khi đó, ta có hai trường hợp để (x+2)(x-7) bằng 0:

1. (x+2) = 0:
⇒ x = -2

2. (x-7) = 0:
⇒ x = 7

Đáp án: Phương trình (x+2)(x-7)=0 có hai nghiệm là x=-2 và x=7.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Câu trả lời chi tiết 4: Để (x+2).(x-7) = 0, ta cần x+2=0 hoặc x-7=0. Ta có x=-2 hoặc x=7.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Câu trả lời chi tiết 3: Để (x+2).(x-7) = 0, ta cần x+2=0 hoặc x-7=0. Giải hai phương trình này ta được hai giá trị của x: x=-2 hoặc x=7.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Câu trả lời chi tiết 2: Ta có (x+2).(x-7) = 0, vậy x+2=0 hoặc x-7=0. Ta có x=-2 hoặc x=7.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Câu trả lời chi tiết 1: Ta có (x+2).(x-7) = 0, vậy một trong hai số trong ngoặc đơn phải bằng 0. Ta có x+2=0 hoặc x-7=0. Giải hai phương trình này ta được hai giá trị của x: x=-2 hoặc x=7.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.50304 sec| 2247.305 kb