Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Minh Ngọc

: Viết các số tự nhiên từ 1 đến 1000 phải dùng bao nhiêu chữ số 1? Các bạn giúp mình với mình cần gấp
Tôi biết rằng đây có thể không phải là thời điểm thích hợp, nhưng tôi thực sự cần sự giúp đỡ từ các Bạn. Ai có thể phân tích vấn đề này cho tôi với?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi này, chúng ta có thể sử dụng hai phương pháp.

Phương pháp thứ nhất:
- Ta tính số lần xuất hiện của chữ số 1 trong các số từ 1 đến 9.
- Ta tính số lần xuất hiện của chữ số 1 trong các số từ 10 đến 99.
- Ta tính số lần xuất hiện của chữ số 1 trong các số từ 100 đến 999.
- Ta tính số lần xuất hiện của chữ số 1 trong các số từ 1000.

Phương pháp thứ hai:
- Ta quan sát rằng từ 1 đến 99, chữ số 1 xuất hiện 20 lần (10 lần trong hàng đơn vị và 10 lần trong hàng chục).
- Ta quan sát rằng từ 100 đến 199, chữ số 1 xuất hiện 100 lần (100 lần trong hàng đơn vị).
- Ta quan sát rằng từ 200 đến 299, chữ số 1 không xuất hiện.
- Ta quan sát rằng từ 300 đến 399, chữ số 1 không xuất hiện.
- ...
- Ta quan sát rằng từ 900 đến 999, chữ số 1 không xuất hiện.
- Ta quan sát rằng từ 1000 đến 1999, chữ số 1 xuất hiện 300 lần (100 lần trong hàng đơn vị và 200 lần trong hàng trăm).

Câu trả lời cho câu hỏi trên là:
- Sử dụng phương pháp thứ nhất: trong các số từ 1 đến 1000, số chữ số 1 là 301.
- Sử dụng phương pháp thứ hai: trong các số từ 1 đến 1000, số chữ số 1 là 301.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Cách 3: Ta xét các số từ 100 đến 999, mỗi số có 3 chữ số. Ở hàng đơn vị, có 100 số có chữ số 1 (101, 102, ..., 199). Ở hàng chục, cũng có 100 số có chữ số 1 (110, 111, ..., 119, 210, 211, ..., 219, ..., 910, 911, ..., 919). Ở hàng trăm, cũng có 100 số có chữ số 1 (100, 101, ..., 199, 200, 201, ..., 299, ..., 900, 901, ..., 999). Vậy có tổng cộng 100 + 100 + 100 = 300 chữ số 1.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Cách 2: Ta xét các số từ 10 đến 99, mỗi số có 2 chữ số, trong đó có 10 số có chữ số 1 ở hàng đơn vị và 10 số có chữ số 1 ở hàng chục (10, 11, 12, ..., 19). Vậy có tổng cộng 10 + 10 = 20 chữ số 1.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Cách 1: Ta xét các số từ 1 đến 9, có 1 số chữ số 1.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.24389 sec| 2221.992 kb