Lớp 10
10điểm
3 năm trước
npsanh20

(dành cho dân không chuyên) Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO,Fe2O3,Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCL (dư),sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn ta được dung dịch Y, cô cạn Y thu được 7,62 gam FeCl3 và m gam FeCl3.
Tính giá trị của m??
Xin lỗi mọi người đã làm phiền, nhưng mình thật sự cần sự giúp đỡ. Ai có thể dành chút thời gian để trả lời câu hỏi mình đang mắc phải không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Đầu tiên, ta cần tìm số mol của Fe trong 9.12 gam hỗn hợp ban đầu.

Số mol của Fe = khối lượng của Fe / khối lượng mol của Fe
= khối lượng của Fe / (khối lượng mol của FeO + khối lượng mol của Fe2O3 + khối lượng mol của Fe3O4)

Theo bảng tuần hoàn nguyên tố, ta có:
- Khối lượng mol của FeO = 55.85 + 16 = 71.85 g/mol
- Khối lượng mol của Fe2O3 = 2 * (55.85 * 2 + 16 * 3) = 159.7 g/mol
- Khối lượng mol của Fe3O4 = 3 * (55.85 + 16) + 4 * (55.85 + 16 * 2) = 231.4 g/mol

Số mol của Fe = 9.12 / (71.85 + 159.7 + 231.4) = 0.024 mol

Khi FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với HCl, FeO và Fe2O3 sẽ tạo FeCl3, trong khi Fe3O4 sẽ tạo FeCl2.

Theo phương trình hóa học:
FeO + 3HCl -> FeCl3 + H2O
Fe2O3 + 6HCl -> 2FeCl3 + 3H2O
Fe3O4 + 8HCl -> FeCl2 + 4FeCl3 + 4H2O

Vì ta có 7.62 gam FeCl3 thu được từ 9.12 gam hỗn hợp ban đầu, nên khối lượng của FeCl3 tạo thành từ FeO và Fe2O3 là 7.62 gam, còn lại là khối lượng của FeCl3 tạo thành từ Fe3O4.

Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:
9.12 - 7.62 = m + 3 * (7.62 - m)

Từ đó, giải phương trình trên ta tính được giá trị của m.

Câu trả lời:
m = 5.53 gam

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Đầu tiên, ta tính số mol của hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng cách chia khối lượng của chúng cho khối lượng mol. Số mol của hỗn hợp này là (9.12 g)/(55.85 g/mol) = 0.163 mol. Ta biết trong quá trình phản ứng, tỉ lệ số mol FeCl3 được tạo thành từ các chất trong hỗn hợp là 2:3:1. Do đó, số mol của FeCl3 là 0.163 mol x 2 + 0.163 mol x 3 + 0.163 mol x 1 = 0.979 mol. Sau đó, ta tính khối lượng của FeCl3 là số mol nhân khối lượng mol của FeCl3, tức là 0.979 mol x 162.21 g/mol = 158.82 g. Vì đã có một phần FeCl3 là 7.62 g, nên phần còn lại của FeCl3 là 158.82 g - 7.62 g = 151.20 g.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Công thức hóa học của hỗn hợp này có thể được viết là FeO + Fe2O3 + Fe3O4. Ta biết rằng FeO + 2HCl -> FeCl2 + H2O, Fe2O3 + 6HCl -> 2FeCl3 + 3H2O, Fe3O4 + 8HCl -> 3FeCl2 + 4H2O. Với tỉ lệ mol 1:1:1, ta có thể tính số mol của mỗi chất có trong hỗn hợp. Ta có: số mol của FeO = số mol của Fe2O3 = số mol của Fe3O4 = (9.12 g)/(55.85 g/mol) = 0.163 mol. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol FeCl3 được tạo thành là 0.163 mol x 2 + 0.163 mol x 3 + 0.163 mol x 1 = 0.979 mol. Trên cơ sở này, ta tính số gam của FeCl3 là 0.979 mol x 162.21 g/mol = 158.82 g. Suy ra, giá trị của m là 158.82 g - 7.62 g = 151.20 g.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45264 sec| 2248.914 kb