Lớp 11
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Huy

(1 điểm) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Young, hai khe hẹp cách nhau 1 mm, khoảng cách từ màn quan sát đến hai khe hẹp là 1,25 m. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,64 μm và λ2 = 0,48 μm. Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu với nó gần nó nhất là bao nhiêu?
Mình thực sự bí bách ở câu hỏi này, mong ai đó có thể tận tình chỉ giáo giúp mình với!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu gần nó nhất.
- Trong một thí nghiệm giao thoa Young, khoảng cách giữa các vân sáng cùng màu lân cận được tính bằng công thức:
δy = λD / d
Trong đó:
δy là khoảng cách giữa các vân sáng cùng màu lân cận,
λ là bước sóng của ánh sáng,
D là khoảng cách từ màn quan sát đến hai khe hẹp,
d là khoảng cách giữa hai khe hẹp.

Bước 2: Tìm khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu gần nó nhất.
- Áp dụng công thức:
δy = λD / d
- Thay vào giá trị đã cho:
δy = (0,64 x 10^-6 m x 1,25 m) / (1 x 10^-3 m)
- Tính toán ta được:
δy = 0,8 mm.

Câu trả lời: Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu gần nó nhất là 0,8 mm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Tiếp tục áp dụng công thức với m = 1 nhưng sử dụng ánh sáng có bước sóng 0.48 μm, ta có y = (1 * 0.48 * 1.25) / 0.001 = 600 μm. Vậy khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu gần nó nhất là 600 μm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Áp dụng công thức vào câu hỏi: Khi hai ánh sáng có bước sóng lần lượt là 0.64 μm và 0.48 μm, ta có thể tính khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu. Với m = 1 (vân sáng trung tâm), ánh sáng có bước sóng 0.64 μm, ta có y = (1 * 0.64 * 1.25) / 0.001 = 800 μm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Công thức số học để tính khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu là: y = (m * λ * L) / d, trong đó y là khoảng cách cần tìm, m là chỉ số vân sáng, λ là bước sóng của ánh sáng, L là khoảng cách từ màn quan sát đến hai khe hẹp (L = 1.25 m), và d là khoảng cách giữa hai khe hẹp (d = 1 mm = 0.001 m).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45365 sec| 2250.602 kb