Giải bài tập chuyên đề ngữ văn lớp 10 chân trời sáng tạo phần hai Tổ chức xây dựng kịch bản và tập diễn xướng

Hướng dẫn giải chuyên đề phần 2 Tổ chức xây dựng kịch bản và tập diễn xướng

Sách Giải bài tập chuyên đề ngữ văn lớp 10 Chân trời sáng tạo phần hai Tổ chức xây dựng kịch bản và tập diễn xướng là công cụ hữu ích giúp các em phát triển năng lực vận dụng trí thức. Với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết, sách mong muốn giúp học sinh nắm vững bài học tốt hơn.

Bài tập và hướng dẫn giải

I. So sánh văn bản truyện Chuyện người con gái Nam Xương và kịch bản chuyển thể 

1. Đọc truyện 

2. Đọc kịch bản chuyển thể 

Câu hỏi 1 : Trả lời câu hỏi dưới đây

 • So sánh truyện Chuyện người con gái Nam Xương và kịch bản Người con gái Nam Xương qua các nội dung theo mẫu : 

 

 

Nội dung so sánh 

Truyện

Kịch bản

 Mức độ thay đổi

Số lượng nhân vật

 

 

 

Xung đột

 

 

 

Cách dẫn dắt và giải quyết xung đột

 

 

 

Trình tự xuất hiện của các sự kiện

 

 

 

Ngôn ngữ

 

 

 

Kết thúc

 

 

 

.................

 

 

 

Từ kết quả so sánh, hãy rút ra một số lưu ý về cách thức chuyển thể một tác phẩm văn học thành kịch bản.

 • Cách biểu thị và các chỉ dẫn sân khấu trong văn bản kịch Người con gái Nam Xương có gì giống và khác so với màn VI, kịch bản Hồn Trương Ba, da hàng thịt? Sự so sánh trên mang lại cho bạn thu hoạch gì về quy cách trình bày một văn bản kịch?
 • Trong kịch bản Người con gái Nam Xương, câu chuyện về nỗi oan của Vũ Thị Thiết được “kể lại” bằng cách nào? Theo bạn, đó có phải là một cải biên đáng ghi nhận của kịch bản này?
 • Dựa vào đoạn kết văn bản Chuyện người con gái Nam Xương (tù câu “Lúc đến nhà, Phan đem chuyện kể lại với họ Trương” đến hết truyện), bạn hãy viết một màn kết khác, sát hơn với kết thúc trong văn bản truyện so với đoạn kết trong kịch bản trên.

 

Trả lời: Để trả lời câu hỏi trên, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:1. Đọc kỹ truyện "Chuyện người con... Xem hướng dẫn giải chi tiết

II. Quy trình xây dựng kịch bản sân khấu và tập diễn xuất 

1. Hình thành ý tưởng 

2. Lập dàn ý cho kịch bản 

3. Viết kịch bản sân khấu 

4. Tập diễn xuất và chỉnh sửa kịch bản 

III. Thực hành xây dựng kịch bản sân khấu và tập diễn xuất 

1. Bài tập thực hành viết kịch bản sân khấu 

Câu hỏi 2 : Lập dàn ý cho kịch bản chuyển thể từ một trong những tác phẩm văn học sau:

Sự tích Hồ Gươm, Bánh chưng, bánh giầy (Ngữ văn lớp 6, tập một, bộ sách Chân trời sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, 2021): lưu ý hai sự kiện chính là mượn gươm và trả gươm trong Sự tích Hồ Gươm và chuỗi sự kiện các hoàng tử đua tranh dự thi làm mâm cỗ, Lang Liêu được thần báo mộng; sự hài lòng truyền ngôi cho Lang Liêu của Vua Hùng.

+ Đất rừng phương Nam - Đoàn Giỏi, Giang - Bảo Ninh, Buổi học cuối cùng - An-phông-xơ Đô-đê, Lời má năm xưa - Trần Bảo Định,… (Ngữ văn lớp 10, tập hai, bộ sách Chân trời sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, 2022)

+ Một tác phẩm văn học do bạn lựa chọn.

- Sử dụng bảng kiểm dưới đây để tự kiểm tra kĩ năng lập dàn ý cho kịch bản văn học của bạn: ( tham khảo sách chuyên đề tr. 68) 

 

 

 

Trả lời: Để lập dàn ý cho kịch bản chuyển thể từ tác phẩm văn học "Sự tích Hồ Gươm", bạn có thể thực hiện... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 3 : Hãy viết các lời chỉ dẫn sân khấu (hướng dẫn về diễn xuất cho diễn viên), chỉnh sửa các lời thoại trong trích đoạn dưới đây (nếu cần), đặt nhan đề, ghi các thông tin chỉ dẫn cần thiết,… để có một màn kịch phù hợp với yêu cầu trình diễn:

“Nhà Mtao Mxây cột sàn hiên đẽo hình mặt trăng, đầu cầu thang đều đẽo hình chim ngói. Ngôi nhà của lão tù trưởng nhà giàu này quả là đẹp thật. Cầu thang rộng một lá chiếu, người nối đuôi nhau lên xuống mà khiêng một ché đuê vẫn không sợ chật.

Đăm Săn: - Ơ diêng, ơ diêng, xuống đây! Ta thách người đọ dao với ta đấy!

Mtao Mxây: - Ta không xuống đâu diêng ơi! Tay ta đang còn bận ôm vợ (của) hai chúng ta ở trên nhà này cơ mà.

Đăm Săn: - Xuống, diêng! Xuống, diêng! Ngươi không xuống ư? Ta sẽ lấy cái sàn hiện của nhà ngươi ta bổ đôi, ta sẽ lấy cái cầu thang của nhà người chẻ ra kéo lửa, ta hun cái nhà của ngươi cho mà xem!

Mtao Mxây: - Khoan, diêng, khoan! Để ta xuống. Ngươi không được đâm ta khi ta đang đi xuống đó, nghe!

Đăm Săn: - Sao ta lại đâm ngươi khi đang đi xuống nhỉ? Ngươi xem, đến cả con lợn nái của nhà ngươi dưới đất, ta còn không thèm đâm nữa là!

Mtao Mxây: - Ta sợ ngươi đâm ta khi ta đang đi lắm.

Đăm Săn: - Sao ta lại đâm ngươi khi ngươi đang đi nhỉ? Ngươi xem, đến con trâu của nhà ngươi trong chuồng, ta cũng không thèm đâm nữa là!

Thế là Mtao Mxây phải đi ra. Bà con xem, khiên hắn tròn như đầu cú. Gươm hắn óng ánh như cái cầu vồng. Trông hắn dữ tợn như một vị thần. Hắn đóng một cái khố sọc gấp bó múi, mặc một cái áo dày nút, đi từ nhà trong ra nhà ngoài, dáng tần ngần do dự, mỗi bước mỗi đắn đo, giữa một đám đông mịt mù như trong sương sớm.

Đăm Săn: - Ngươi múa trước đi, ơ diêng!

Mtao Mxây: - Ngươi mới là người múa trước, ơ diêng! Ta như gà làng mới mọc cựa kliê, như gà mới mọc cựa êchăm, chưa ai dẫm phải mà đã gãy mất cánh.

Đăm Săn: - Ngươi cứ múa đi, ơ diêng!

Mtao Mxây rung khiên múa vậy. Khiên hắn kêu lạch xạch như quả mướp khô. Hắn múa một mình, Đăm Săn không nhúc nhích.

Đăm Săn: - Ngươi múa một mình, múa kêu lạch xạch như quả mướp khô. Miếng múa ấy ngươi học ai vậy? Ngươi múa chơi đấy phải không, diêng?

Mtao Mxây: - Ta học ai à? Có cậu, ta học cậu. Có bác, ta học bác. Có thần Rồng, ta học thần Rồng.

Đăm Săn: - Thế ư? Ta thì đâu có cậu mà học cậu, đâu có bác mà học bác. Chỉ có hai ta đây, ngươi múa đi ta xem nào!

Mtao Mxây: - Thế ngươi không biết ta đây là một người đã quen đi đánh thiên hạ, bắt tù binh, xéo nát đất đai thiên hạ hay sao?

Đăm Săn: - Vậy thì ngươi hãy xem ta đây!

Đăm Săn vung khiên múa. Một lần xốc tới, chàng vượt một đồi tranh. Một lần xốc tới nữa, chàng vượt một đồi lồ ô. Chàng chạy vun vút qua phía đông, vun vút qua phía tây. Còn Mtao Mxây thì bước cao bước thấp, chạy hết bãi tây sang bãi đông. Hắn vung đao chém phập một cái, nhưng chỉ vừa trúng một cái chão cột trâu.

Đăm Săn: - Sao ngươi lại chém cái chão cột trâu? Còn khoeo chân ta, ngươi dành làm gì?

Đến lúc này, Mtao Mxây bảo Hơ Nhị quăng cho hắn một miếng trầu, nhưng Đăm Săn đã đớp được miếng trầu. Chàng nhai trầu, sức chàng tăng lên gấp bội.

Đăm Săn: - Bớ diêng, bây giờ ngươi lại chạy, ta đuổi coi!

Thế là Đăm Săn lại múa. Chàng múa trên cao, gió như bão. Chàng múa dưới thấp, gió như lốc. Chòi lẫm đổ lăn lóc. Cây cối chết rụi. Khi chàng múa dưới thấp, vang lên tiếng đĩa khiên đồng. Khi chàng múa trên cao, vang lên tiếng đĩa khiên kênh. Khi chàng múa chạy nước kiệu, quả núi ba lần rạn nứt, ba đồi tranh bật rễ bay tung. Cây giáo thần, cây giáo dính đầy những oan hồn của chàng, nhằm đùi Mtao Mxây phóng tới, nhưng không thủng. Chàng đâm vào người Mtao Mxây, cũng không thủng.

Đến lúc này, Đăm Săn đã thấm mệt. Chàng vừa chạy vừa ngủ, mộng thấy ông Trời.

Đăm Săn: - Ôi chao! Chết mất thôi, ông ơi! Cháu đâm mãi mà không thủng hắn!

Ông Trời: - Thế ư, cháu? Vậy thì cháu lấy một cái chày mòn ném vào vành tai hắn là được.

Đăm Săn bừng tỉnh, chộp ngay một cái chày mòn, ném trúng vành tai kẻ địch. Cái giáp của Mtao Mxây tức thì rơi loảng xoảng. Mtao Mxây tháo chạy. Hắn tránh quanh chuồng lợn, Đăm Săn phá tan chuồng lợn. Hắn tránh quanh chuồng trâu, Đăm Săn phá tan chuồng trâu. Cuối cùng hắn ngã lăn quay ra đất.”

(Ngữ văn lớp 10, Tập một, bộ sách Chân trời sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, 2022)

- Sử dụng bảng kiểm dưới đây để tự kiểm tra kĩ năng viết lời thoại, chỉ dẫn sân khấu và hoàn tất kịch bản văn học của bạn: ( tham khảo sách chuyên đề ) 

 

Trả lời: Để hoàn thành câu hỏi trên, bạn cần làm theo các bước sau:1. Đọc và hiểu rõ nội dung trích đoạn... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 4 : 

 •  Bạn hãy thực hiện các công việc tương tự Bài tập 2 để chuyển một trong hai văn bản Gặp Ka-ríp và Xi-la, Đăm Săn đi chinh phục Nữ thần Mặt Trời (Ngữ văn lớp 10, Tập một, bộ sách Chân trời sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, 2022) thành một kịch bản văn học.
 •  Sử dụng mẫu bảng kiểm ở Câu hỏi 3 để tự kiểm tra kĩ năng viết lời thoại, chỉ dẫn sân khấu và hoàn tất kịch bản văn học của bạn.
Trả lời: Để chuyển văn bản "Đăm Săn đi chinh phục Nữ thần Mặt Trời" thành một kịch bản văn học, bạn cần thực... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 5 : 

 • Hãy viết và hoàn tất kịch bản văn học theo dàn ý đã có khi bạn thực hiện Câu hỏi 2.
 • Sử dụng mẫu bảng kiểm ở Câu hỏi 3 để tự kiểm tra kĩ năng viết lời thoại, chỉ dẫn sân khấu và hoàn tất kịch bản văn học của bạn.
Trả lời: Để thực hiện câu hỏi trên, bạn có thể làm như sau:1. Đầu tiên, bạn cần xem lại dàn ý đã có từ câu... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Bài tập thực hành diễn xướng 

Bài tập 1 : Phân biệt đọc diễn cảm và diễn xuất bằng giọng nói. Cho ví dụ bằng cách làm mẫu (có phân biệt đọc diễn cảm và diễn xuất bằng giọng nói) một vài câu thoại trong kịch bản Hồn Trương Ba, da hàng thịt, hoặc trong màn kịch mà bạn tạo ra sau khi thực hiện bài tập thực hành viết số 2.

Trả lời: Cách làm:1. Chọn một đoạn thoại trong kịch bản Hồn Trương Ba, da hàng thịt hoặc tự tạo ra một màn... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 2 : Phân biệt đối thoại và độc thoại trong diễn xuất ngôn ngữ kịch. Cho ví dụ bằng cách diễn thử (có phân biệt đối thoại và độc thoại) một vài câu câu thoại trong kịch bản Hồn Trương Ba, da hàng thịt, hoặc trong màn kịch mà bạn tạo ra sau khi thực hiện bài tập thực hành viết số 2.

Trả lời: Phân biệt : Về nội dụng: Đối thoại là hình thức đối đáp giữa hai hay nhiều nhân vật trong một... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 3 : Nghiên cứu kịch bản, trải nghiệm vở diễn Hồn Trương Ba, da hàng thịt (tập trung lớp VII, có ghi chép và phân tích nhân vật, ngôn ngữ vai diễn). Kết hợp cặp đôi với một bạn trong lớp, lần lượt thay nhau tập diễn xuất các cặp vai trong màn kịch này:

 • Hồn Trương Ba và xác hàng thịt
 • Hồn Trương Ba và vợ Trương Ba
 • Hồn Trương Ba và Đế Thích
Trả lời: Cách làm:1. Đọc kịch bản vở diễn "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" để hiểu rõ nội dung và nhân vật.2.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 4 : Lập nhóm diễn viên, chọn người đạo diễn, phân vai và tập diễn xuất một màn kịch tự biên tự diễn hoặc màn kịch của tác giả chuyên nghiệp mà các bạn trong nhóm yêu thích và cho là khả thi.

 

Trả lời: Để thực hiện bài tập trên, các bạn học sinh có thể làm như sau:1. Bước 1: Lập nhóm diễn viên và chọn... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.49570 sec| 2245.93 kb