Giải bài tập Chuyên đề lịch sử lớp 10 Cánh diều chuyên đề 3 Nhà nước và pháp luật trong lịch sử Việt Nam

Hướng dẫn giải bài tập sách Chuyên đề lịch sử lớp 10 Cánh diều chuyên đề 3 Nhà nước và pháp luật trong lịch sử Việt Nam

Bộ sách giải bài tập chuyên đề 3 về Nhà nước và pháp luật trong lịch sử Việt Nam của lịch sử lớp 10 Cánh diều được biên soạn nhằm giúp học sinh phát triển năng lực vận dụng trí thức. Hướng dẫn chi tiết và giải bài tập cụ thể giúp học sinh hiểu bài học một cách tốt hơn và nắm vững kiến thức. Hy vọng rằng thông qua cách hướng dẫn này, học sinh sẽ có thêm kiến thức vững chắc về chuyên đề này.

Bài tập và hướng dẫn giải

MỞ ĐẦU:

Câu hỏi 1: Trong lịch sử, Việt Nam đã trải qua nhiều mô hình nhà nước khác nhau. Vậy mô hình nhà nước quân chủ Việt Nam có đặc điểm gì? Bối cảnh lịch sử, ý nghĩa của sự ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là gì? Quốc triều hình luật, Hoàng Việt luật lệ và một số bản hiến pháp đã ban hành trong lịch sử Việt Nam có những nội dung chính nào?

Trả lời: Câu trả lời đầy đủ và chi tiết hơn cho câu hỏi lịch sử lớp 10 như sau:a. Mô hình nhà nước quân chủ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

I. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (TRƯỚC NĂM 1858)

1. Một số mô hình nhà nước quân chủ Việt Nam

Câu hỏi 1: Đọc thông tin tư liệu và quan sát các sơ đồ 3.1, 3.2 hãy nêu đặc điểm mô hình nhà nước thời Lý - Trần.

Đọc thông tin tư liệu và quan sát các sơ đồ 3.1, 3.2

 

Trả lời: Cách 1:1. Đọc thông tin tư liệu và quan sát các sơ đồ 3.1, 3.2 để hiểu rõ thông tin về mô hình nhà... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 2: Đọc thông tin và quan sát Sơ đồ 3.3 hãy nêu đặc điểm mô hình nhà nước thời Lê sơ.

Đọc thông tin và quan sát Sơ đồ 3.3

Trả lời: Cách làm:1. Đọc thông tin và quan sát Sơ đồ 3.3 để hiểu rõ về mô hình nhà nước thời Lê sơ.2. Xác... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 3: Đọc thông tin và quan sát Sơ đồ 3.4 hãy nêu đặc điểm mô hình nhà nước thời Nguyễn.

Đọc thông tin và quan sát Sơ đồ 3.4

 

Trả lời: Cách làm:1. Đọc thông tin và quan sát Sơ đồ 3.4 để hiểu những đặc điểm chính của mô hình nhà nước... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Một số bộ luật tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam trước năm 1858

Câu hỏi 4: Đọc thông tin và quan sát bảng 3.1 hãy nêu hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản và ý nghĩa của bộ Quốc triều hình luật.

Đọc thông tin và quan sát bảng 3.1

 

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Đọc thông tin và quan sát bảng 3.1 để hiểu rõ về hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 5:  Đọc thông tin tư liệu và quan sát Bảng 3.2 hãy nêu hoàn cảnh ra đời, nội dung chính và ý nghĩa của Hoàng Việt luật lệ.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc thông tin tư liệu và quan sát Bảng 3.2.2. Xác định hoàn cảnh ra đời, nội dung chính... Xem hướng dẫn giải chi tiết

II. NHÀ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA (1945-1976)

1. Sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Câu hỏi 6:  Đọc thông tin và quan sát các hình từ 3.3, 3.4, hãy phân tích bối cảnh ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đọc thông tin và quan sát các hình từ 3.3, 3.4

Trả lời: Cách làm:1. Xác định bối cảnh: Bối cảnh ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là sau khi... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Đặc điểm và tính chất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Câu hỏi 7: Đọc thông tin, tư liệu và quan sát Hình 3.5 hãy phân tích đặc điểm và tính chất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát Hình 3.5

Trả lời: Cách 1: Để phân tích đặc điểm và tính chất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, bạn cần trình bày... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Vai trò của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Câu hỏi 8: Đọc thông tin tư liệu và quan sát Sơ đồ 3.5 Hình 3.6 hãy nêu vai trò của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong kháng chiến chống ngoại xâm và xây dựng đất nước giai đoạn 1945 - 1976.

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Đọc thông tin tư liệu và quan sát sơ đồ 3.5 Hình 3.6 để hiểu rõ về vai trò của Nhà... Xem hướng dẫn giải chi tiết

III. NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỪ NĂM 1976 ĐẾN NAY

1. Sự ra đời của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Câu hỏi 9: Đọc thông tin và quan sát các hình từ 3.7 đến 3.9 hãy:

  • Phân tích bối cảnh ra đời của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Phân tích ý nghiã lịch sử của sự ra đời Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ thông tin về bối cảnh ra đời của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Vai trò của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế

Câu hỏi 10: Đọc thông tin và quan sát Hình 3.10 hãy nêu vai trò của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế?

Trả lời: Để trả lời câu hỏi về vai trò của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong quá trình đổi... Xem hướng dẫn giải chi tiết

IV. MỘT SỐ BẢN HIẾN PHÁP CỦA VIỆT NAM TỪ NĂM 1946 ĐẾN NAY

1. Sự ra đời của các bản hiến pháp từ năm 1946 đến nay

Câu hỏi 11: Đọc thông tin và tư liệu hãy nêu bối cảnh ra đời của các bản hiến pháp trong lịch sử Việt Nam.

Trả lời: Cách làm: - Đầu tiên, đọc kỹ thông tin và tư liệu để hiểu rõ bối cảnh ra đời của các bản hiến pháp... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Một số điểm chính của các bản hiến pháp Việt Nam

Câu hỏi 12: Đọc thông tin hãy nêu những điểm chính của các bản hiến pháp trong lịch sử Việt Nam.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định những điểm chính của các bản hiến pháp trong lịch sử Việt Nam.2. Tìm hiểu về... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Một số bản hiến pháp tiêu biểu

Câu hỏi 13: Đọc thông tin hãy nêu một số nét chính và phân tích ý nghĩa của Hiến pháp năm 1946.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ thông tin về Hiến pháp năm 1946.2. Tóm tắt các nội dung chính của Hiến pháp.3.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 14: Đọc thông tin hãy nêu một số nét chính của Hiến pháp năm 1992.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi và hiểu rõ yêu cầu của câu hỏi.2. Tìm hiểu về Hiến pháp năm 1992 và các... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 15: Đọc thông tin và quan sát Sơ đồ 3.6 hãy phân tích điểm mới của Hiến pháp năm 2013.

Đọc thông tin và quan sát Sơ đồ 3.6

 

Trả lời: Để phân tích điểm mới của Hiến pháp năm 2013, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:1. Đọc kỹ thông... Xem hướng dẫn giải chi tiết

CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Điền thông tin chính về đặc điểm mô hình nhà nước quân chủ Việt Nam vào bảng dưới dây.

Tổ chức bộ máynhà nướcĐặc điểm
Thời Lý (1009-1225)?
Thời Trần (1226-1400)?
Thời Lê sơ (từ sau năm 1460)?
Thời Nguyễn (từ sau năm 1832)?

Trả lời: Cách làm:1. Xác định đặc điểm chính của từng thời kỳ nhà nước quân chủ như yêu cầu.Câu trả lời:-... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 2: Hoàn thiện bảng dưới đây về vai trò của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong kháng chiến chống ngoại xâm và xây dựng đất nước giai đoạn 1945-1976.

Vai trò Thời gianTrong kháng chiến chống ngoại xâmTrong xây dựng đất nước
1945 - 1946  
1946 - 1954  
1954 - 1975  
1975 - 1976  

 

Trả lời: Cách 1:- Vai trò: Lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống thù trong giặc ngoài, tích cực chuẩn bị và tiến... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 3: Trên cơ sở sưu tầm tư liệu về Quốc triều hình luật và Hoàng Việt luật lệ, hãy chỉ ra một số điều khoản theo em vẫn có giá trị trong đời sống xã hội hiện đại.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các điều khoản trong Quốc triều hình luật và Hoàng Việt luật lệ có giá trị... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 4: Sưu tầm tư liệu và giới thiệu về thành tựu của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập

Trả lời: Cách làm:1. Thu thập tư liệu từ các nguồn đáng tin cậy như sách vở, trang web chính thống, báo chí,... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.44507 sec| 2257.688 kb