Giải bài tập Chuyên đề lịch sử lớp 10 Cánh diều chuyên đề 2 Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam

Hướng dẫn giải sách Giải bài tập Chuyên đề lịch sử lớp 10 Cánh diều chuyên đề 2 Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam

Bộ sách Giải bài tập chuyên đề lịch sử lớp 10 Cánh diều chuyên đề 2 Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam đã được biên soạn nhằm giúp các em phát triển năng lực vận dụng trí thức. Với hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết, sách mong muốn học sinh sẽ hiểu bài học tốt hơn và nắm vững kiến thức.

Bài tập và hướng dẫn giải

MỞ ĐẦU:

Câu hỏi: Vậy thế nào là di sản văn hóa? Di sản văn hóa có ý nghĩa gì đối với dân tộc và nhân loại? Cách phân loại, xếp hạng di sản văn hóa và mục đích, ý nghĩa của việc phân lọai, xếp hạng di sản văn hóa là gì? Làm thế nào để bảo tồn và phát huy những giá trị của di sản văn hóa? Di sản văn hóa tiêu biểu ở Việt nam được phân bổ như thế nào?

Trả lời: Câu trả lời chi tiết và đầy đủ cho câu hỏi về di sản văn hóa như sau:1. Khái niệm di sản văn hóa:Di... Xem hướng dẫn giải chi tiết

I. DI SẢN VĂN HÓA

1. Khái niệm di sản văn hóa

Câu hỏi 1: Đọc thông tin và quan sát các hình 2.1, 2.2, hãy giải thích khái niệm di sản văn hóa. Quần thể di tích cố đô Huế có phải là di sản văn hóa không? Tại sao?

Trả lời: Cách 1:1. Để giải thích khái niệm di sản văn hóa, ta có thể định nghĩa rằng đó là những sản phẩm... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Ý nghĩa của di sản văn hóa

Câu hỏi 2: Đọc thông tin và quan sát sơ đồ hình 2.1, hãy nêu ý nghĩa của di sản văn hóa.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc thông tin và quan sát sơ đồ hình 2.1 để hiểu rõ về di sản văn hóa.2. Liệt kê các ý... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Phân loại di sản văn hóa

Câu hỏi 3: Đọc thông tin, tư liệu và quan sát bảng 2.1, hình 2.3, hãy nêu các cách phân loại di sản văn hóa. Phân tích mục đích và ý nghĩa của việc phân loại di sản văn hóa

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát bảng 2.1

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát bảng 2.3

 

Trả lời: Cách làm: 1. Đọc thông tin, tư liệu và quan sát bảng 2.1, hình 2.3 để hiểu về các cách phân loại di... Xem hướng dẫn giải chi tiết

4. Xếp hạng di sản văn hóa

Câu hỏi 4: Đọc thông tin và quan sát bảng 2.2, hình 2.4, hãy trình bày các cấp độ hạng di sản văn hóa. Phân tích mục đích và ý nghĩa của việc xếp hạng di sản văn hóa.

Đọc thông tin và quan sát bảng 2.2, hình 2.4

 

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ thông tin và quan sát bảng 2.2, hình 2.4 để hiểu rõ về các cấp độ hạng di sản văn... Xem hướng dẫn giải chi tiết

II. BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TỊ VĂN HÓA

1. Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

Câu hỏi 5: Đọc thông tin và quan sát hình 2.5, hãy giải thích khái niệm “bảo tồn di sản văn hóa”.

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Đọc thông tin và quan sát hình 2.5 để hiểu rõ về nội dung câu hỏi.Bước 2: Xác định... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 6: Đọc thông tin, hãy phân tích mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản

Trả lời: Cách làm 1:1. Phân tích ý nghĩa của bảo tồn di sản văn hóa: Bảo tồn di sản văn hóa giúp giữ gìn, bảo... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Cơ sở khoa học, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

Câu hỏi 7: Đọc thông tin, tư liệu và quan sát hình 2.6, hãy phân tích cơ sở khoa học của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Trả lời: Cách 1:1. Phân tích cơ sở khoa học của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa:- Cơ sở... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 8: Đọc thông tin, tư liệu và quan sát Hình 2.7, hãy nêu các giải pháp để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

Trả lời: Câu trả lời cho câu hỏi "Đọc thông tin, tư liệu và quan sát Hình 2.7, hãy nêu các giải pháp để bảo... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

Câu hỏi 8: Đọc thông tin và quan sát bảng 2.3,hình 2.8, hãy giải thích vai trò của hệ thống chính trị,doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và cá nhân trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Đọc thông tin và quan sát bảng 2.3,hình 2.8

Trả lời: Cách làm:1. Đầu tiên, đọc thông tin và quan sát bảng 2.3, hình 2.8 để nắm rõ thông tin liên quan đến... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 9: Đọc thông tin, tư liệu và quan sát bảng 2.4, hãy nêu trách nhiệm của các tổ chức xã hội và cá nhân trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa

Trả lời: Cách làm:1. Đọc thông tin, tư liệu và quan sát bảng 2.4 để hiểu rõ về trách nhiệm của các tổ chức xã... Xem hướng dẫn giải chi tiết

III. MỘT SỐ DI SẢN VĂN HÓA TIÊU BIỂU Ở VIỆT NAM

1. Di sản văn hóa phi vật thể

Câu hỏi 10: Đọc thông tin và quan sát bảng 2.5, lược đồ 2.1, hãy xác định vị trí phân bố của các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu ở Việt Nam trên lược đồ và rút ra nhận xét về sự phân bố đó.

Trả lời: Câu trả lời chi tiết:Để xác định vị trí phân bố của các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu ở Việt... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 11: Đọc thông tin  và quan sát hình 2.9, hãy giới thiệu một số nét cơ bản về Nhã nhạc cung đình Huế.

Trả lời: Để trả lời câu hỏi trên, bạn có thể thực hiện các bước sau:1. Đọc thông tin về Nhã nhạc cung đình... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 12: Đọc thông tin  và quan sát hình 2.10, hãy giới thiệu một số nét cơ bản về Đờn ca tài tử Nam Bộ.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc thông tin về Đờn ca tài tử Nam Bộ.2. Quan sát hình 2.10 để bắt kịp thông tin liên... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Di sản văn hóa vật thể

Câu hỏi 11: Đọc thông tin và quan sát Bảng 2.6, Hình 2.11 Lược đồ 2.2 hãy xác định vị trí phân bố của các di sản văn hóa vật thể tiêu biểu ở Việt nam trên lược đồ và rút ra nhận xét về sự phân bố đó.

Trả lời: Cách làm:1. Xem lại thông tin về các di sản văn hóa vật thể tiêu biểu ở Việt Nam và xác định vị trí... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 12: Đọc thông tin tư liệu và quan sát Hình 2.12 hãy giới thiệu một số nét cơ bản về Hoàng thành Thăng Long.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi và tư liệu được cung cấp để hiểu rõ vấn đề.2. Quan sát Hình 2.12 để có... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 13: Đọc thông tin và quan sát HÌnh 2.13 hãy giới thiệu một số nét cơ bản về Thánh địa Mỹ Sơn.

Trả lời: Cách 1:Câu trả lời: Thánh địa Mỹ Sơn, nằm ở xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, được coi là... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Di sản thiên nhiên

Câu hỏi 14:  Đọc thông tin và quan sát Bảng 2.7 Lược đồ 2.3 hãy xác định vị trí phân bố của các di sản thiên nhiên tiêu biểu ở Việt Nam và rút ra nhận xét về sự phân bố đó.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc thông tin và quan sát bảng lược đồ để xác định vị trí phân bố của các di sản thiên... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 15: Đọc thông tin và quan sát Hình 2.14 hãy giới thiệu một số nét cơ bản về Vịnh Hạ Long.

Trả lời: Cách 1:Bước 1: Đọc thông tin và quan sát Hình 2.14 để hiểu về Vịnh Hạ Long.Bước 2: Tập trung vào... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 16: Đọc thông tin và quan sát Hình 2.15 hãy giới thiệu một số nét cơ bản về Công viên địa chất Đăk Nông.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc thông tin về Công viên địa chất Đắk Nông.2. Quan sát Hình 2.15 để hiểu rõ hơn về vị... Xem hướng dẫn giải chi tiết

4. Di sản phức hợp tiêu biểu ở Việt Nam

Câu hỏi 17: Đọc thông tin và quan sát Bảng 2.8, Lược đồ 2.4 hãy xác định vị trí phân bố của các di sản phức hợp tiêu biểu ở Việt nam và rút ra nhận xét về sự phân bố đó.

Trả lời: Câu trả lời chi tiết hơn và đầy đủ hơn cho câu hỏi trên như sau:Để xác định vị trí phân bố của các... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 18: Đọc thông tin và quan sát Hình 2.16 hãy giới thiệu một số nét cơ bản về Quần thể danh thắng Tràng An.

Trả lời: Cách 1:Để giới thiệu về Quần thể danh thắng Tràng An, trước hết chúng ta cần đề cập đến vị trí địa... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 19: Đọc thông tin và quan sát Hình 2.17 hãy giới thiệu một số nét cơ bản về Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc thông tin và quan sát Hình 2.17 để hiểu rõ về quần thể di tích và danh thắng Yên... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 20:  Lập bảng thống kê các di sản văn hóa tiêu biểu của Việt Nam được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản Thế giới.

Trả lời: Cách 1:1. Tạo một bảng Excel hoặc bảng thống kê trên giấy với 4 cột là "TT" (Thứ tự), "Loại di sản",... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 21: Kể tên các di sản văn hóa tiêu biểu ở Việt Nam theo không gian được UNESCO ghi danh là Di sản Thế giới trên lược đồ.

Trả lời: Cách làm 1:- Đọc danh sách các di sản văn hóa tiêu biểu ở Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 22: Sưu tầm, tư liệu về một trong những di sản văn hóa tiêu biểu tại địa phương hoặc ở Việt Nam để giới thiệu với thầy, cô và bạn học.

Trả lời: Cách làm:1. Tìm hiểu về di sản văn hóa tiêu biểu tại địa phương hoặc ở Việt Nam.2. Sưu tầm tư liệu,... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 23: Thông qua tìm hiểu về một di sản văn hóa tiêu biểu, hãy nêu trách nhiệm của bản thân đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc câu hỏi một cách cẩn thận để hiểu rõ yêu cầu của bài viết.2. Tìm hiểu về một di sản... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 24: Đóng vai hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu với du khách về một di sản văn hóa tiêu biểu ở Việt Nam.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định thông tin cần giới thiệu về di sản văn hóa: Quần thể di tích Cố đô Huế.2. Tìm... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.41778 sec| 2281.805 kb