Giải bài tập Chuyên đề KTPL 10 chân trời sáng tạo Bài 4 khái quát chung về mô hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ.

Hướng dẫn giải bài tập Bài 4 khái quát về mô hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ

Trên trang 25 của cuốn sách chuyên đề Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Chân trời, chúng ta sẽ được hướng dẫn cách giải chi tiết bài tập Bài 4 về mô hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ. Mục tiêu của cuốn sách là giúp học sinh phát triển năng lực vận dụng tri thức một cách hiệu quả.

Để hiểu rõ hơn về mô hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ, chúng ta cần tập trung vào những yếu tố quan trọng như cấu trúc tổ chức, quy trình sản xuất, quản lý và phân phối sản phẩm. Việc hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết bài tập sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức và áp dụng chúng vào thực tế một cách linh hoạt và sáng tạo.

Chúng tôi hy vọng rằng thông qua cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết, học sinh sẽ có được cái nhìn tổng quan về mô hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ, từ đó nâng cao khả năng vận dụng kiến thức và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực kinh tế và doanh nghiệp.

Bài tập và hướng dẫn giải

Mở đầu

- Liệt kê các hoạt động sản xuất kinh doanh được mô tả trong tranh.

- Kể thêm một số lĩnh vực kinh doanh khác mà em biết.

 

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Xem tranh và nhận biết các hoạt động sản xuất kinh doanh được mô tả trong... Xem hướng dẫn giải chi tiết

 

1. Doanh nghiệp nhỏ

Công ti A có phải doanh nghiệp nhỏ không? Căn cứ nào để xác định Công ti A là doanh nghiệp nhỏ?

Theo em, doanh nghiệp  nhỏ là gì?

 

Trả lời: Cách 1:Để xác định xem Công ti A có phải là doanh nghiệp nhỏ hay không, chúng ta cần kiểm tra các... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp nhỏ

Trường hợp 1,2:

- Cho biết lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ trong 2 trường hợp trên.

- Nêu những thuận lợi trong quá trình tham gia sản xuất kinh doanh của 2 doanh nghiệp nhỏ được đề cập.

Trường hợp 3,4:

Xác định khó khăn mà doanh nghiệp của ông P và công ti bà M gặp phải.

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Xác định lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ trong 4 trường hợp.Bước 2: Liệt... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Các lĩnh vực kinh doanh thích hợp và doanh nghiệp nhỏ

Các hoạt động sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực kinh doanh nào? ( Gợi ý: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ,...)

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các lĩnh vực kinh doanh thích hợp cho doanh nghiệp nhỏ như đã gợi ý.2. Liệt kê... Xem hướng dẫn giải chi tiết

4. Mục tiêu và nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ củ thể.

- Mục tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp anh K là gì?

- Các nhân tố bên trong và bên ngoài nào có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp K? Nếu ví dụ minh họa cho sự ảnh hưởng của các nhân tố đó đối với một doanh nghiệp thực tế mà em biết?

Trả lời: Cách làm:1. Xác định mục tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.2. Liệt kê các nhân tố bên trong... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Luyện tập:

Câu 1. Em hãy đọc trường hợp sau và trả lời câu hỏi:

- Công ti AB có phải là doanh nghiệp nhỏ không? Vì sao?

- Công ti AB có những thuận lợi và khó khăn gì?

Câu 2: Em hãy xác định lĩnh vực kinh doanh thích hợp trong các trường hợp dưới đây.

Câu 3: Em đồng tình với quan điểm của nhân vật nào trong tình huống sau? Vì sao?

Câu 4: Em hãy thảo luận cùng bạn và chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành của doanh nghiệp trong trường hợp sau?

Trả lời: Câu trả lời đầy đủ và chi tiết hơn cho câu hỏi trên:Câu 1: Công ti AB là một doanh nghiệp nhỏ vì... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Vận dụng:

Câu 1: Em hãy lựa chọn một mô hình kinh doanh nhỏ trong tương lai mà em yêu thích và dự đoán những thuận lợi và khó khăn khi lựa chọn mô hình doanh nghiệp đó.

Câu 2: Em hãy viết cảm nhận về một tấm gương khởi nghiệp thành công mà em biết.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi và hiểu rõ yêu cầu của nó.2. Xác định một mô hình kinh doanh nhỏ mà bạn... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.62237 sec| 2199.063 kb