Giải bài tập chuyên đề âm nhạc 10 cánh diều chủ đề 1 Bài 3 Hợp âm bảy át (Kiến thức mới)

Giải chủ đề 1 bài 3 Giải bài tập chuyên đề âm nhạc 10 cánh diều

Trong chuyên đề âm nhạc 10 cánh diều, bài tập hợp âm bảy át được giải chi tiết để giúp các em học sinh hiểu rõ về kiến thức mới.

Kiến thức mới

1. Khái niệm hợp âm bảy át: Đây là hợp âm gồm bốn nốt sắp xếp theo thứ tự quãng ba từ dưới lên, bắt đầu từ âm gốc (âm I), âm 3, âm 5 và âm 7. Hợp âm bảy át thường được xây dựng trên bậc V của điệu trưởng và thứ hòa thanh.

2. Cấu tạo hợp âm bảy át: Thành lập từ các âm gốc như Đô, Rê, Mi, Pha. Ví dụ: hợp âm Rê7 - D7, hợp âm Fa7 - F7.

3. Đặc điểm và tính chất: Hợp âm bảy át là hợp âm nghịch, căng thẳng và luôn hướng về hợp âm chủ.

Hợp âm bảy át trên đàn phím điện tử

4.1. Hợp âm bảy át của giọng Đô trưởng: Thể hiện trên đàn và cảm nhận được tính chất của hợp âm bảy át trong bài hát "Ngày vui mới".

4.2. Hợp âm bảy át của giọng La thứ: Thể hiện trên đàn và cảm nhận được tính chất cảu hợp âm bảy át của giọng La thứ trong bản nhạc "Sóng sông Danube".

Chúc các em học sinh học tốt và hiểu rõ hơn về hợp âm bảy át trong chuyên đề âm nhạc 10 cánh diều!

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.49258 sec| 2212.328 kb