123+ Đề thi trắc nghiệm online Môn Địa Lý tháng 5/2023

Môn học: Địa lý - Lớp học: Tất cả

Đề thi học kì 1 - Đề số 3

68 lượt xem |  01/01/2021
  • Số lượng câu hỏi: 25
  • Thơi gian làm bài: 45 phút
  • Loại kỳ thi:

Đề thi học kì 1 - Đề số 4

182 lượt xem |  01/01/2021
  • Số lượng câu hỏi: 25
  • Thơi gian làm bài: 45 phút
  • Loại kỳ thi:

Đề thi học kì 1 - Đề số 5

685 lượt xem |  01/01/2021
  • Số lượng câu hỏi: 25
  • Thơi gian làm bài: 45 phút
  • Loại kỳ thi:
0.14248 sec| 2216.813 kb