123+ Đề thi trắc nghiệm online Môn Địa Lý tháng 5/2022

Môn học: Địa lý - Lớp học: Tất cả

Đề thi học kì 1 - Đề số 3

62 lượt xem |  01/01/2021
  • Số lượng câu hỏi: 25
  • Thơi gian làm bài: 45 phút
  • Loại kỳ thi:

Đề thi học kì 1 - Đề số 4

173 lượt xem |  01/01/2021
  • Số lượng câu hỏi: 25
  • Thơi gian làm bài: 45 phút
  • Loại kỳ thi:

Đề thi học kì 1 - Đề số 5

668 lượt xem |  01/01/2021
  • Số lượng câu hỏi: 25
  • Thơi gian làm bài: 45 phút
  • Loại kỳ thi:
0.12558 sec| 2212.156 kb