Tuyển tập các TÀI LIỆU TOÁN 7 hay nhất, bao gồm các chủ đề: Số Hữu Tỉ; Số Thực; Biểu Thức Đại Số; Các Hình Khối Trong Thực Tiễn; Các Hình Hình Học Cơ Bản; Thu Thập Và Tổ Chức Dữ Liệu; Phân Tích Và Xử Lí Dữ Liệu; Một Số Yếu Tố Xác Suất.

Các TÀI LIỆU TOÁN 7 được biên soạn phù hợp với chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7: Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống; với đầy đủ lý thuyết, các dạng toán, ví dụ minh họa, bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận có đáp án và lời giải chi tiết, đầy đủ các mức độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

0.27458 sec| 2143.336 kb