Sách giáo khoa (SGK) - Lịch sửlớp 9

Sách giáo khoa (SGK) - Lịch sửlớp 9
 • Danh mục

  Sách giáo khoa (SGK) lớp 9

 • Tình trạng Tóm tắt

  Sách giáo khoa (SGK) - Lịch sửlớp 9 - bản PDF online - Link download - Bản PDF + Drive - Sách mới 2024. Bạn có thể mua trực tiếp tại hiệu sách

Nội dung Sách giáo khoa (SGK) - Lịch sửlớp 9 Bản PDF

 

Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 9

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 9 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

  Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay

   Chương 1: Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai

   • Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX
   • Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

   Chương 2: Các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ năm 1945 đến nay

   • Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
   • Bài 4: Các nước châu Á
   • Bài 5: Các nước Đông Nam Á
   • Bài 6: Các nước châu Phi
   • Bài 7: Các nước Mĩ-Latinh

   Chương 3: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay

   • Bài 8: Nước Mĩ
   • Bài 9: Nhật Bản
   • Bài 10: Các nước Tây Âu

   Chương 4: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay

   • Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

   Chương 5: Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật từ năm 1945 đến nay

   • Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học-kĩ thuật
   • Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay

   Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay

    Chương 1: Việt Nam trong những năm 1919 – 1930

    • Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất
    • Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925)
    • Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925
    • Bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

    Chương 2: Việt Nam trong những năm 1930 – 1939

    • Bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
    • Bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 – 1935
    • Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939

    Chương 3: Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám năm 1945

    • Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 – 1945
    • Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
    • Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

    Chương 4: Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến

    • Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946)

    Chương 5: Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954

    • Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
    • Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)
    • Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)

    Chương 6: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

    • Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Năm (1954-1965)
    • Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 – 1973)
    • Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 – 1975)

    Chương 7: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

    • Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975
    • Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1985)
    • Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)
    • Bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000
    • NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH TRONG SGK LỊCH SỬ 9
    • BẢNG TRA CỨU MỘT SỐ THUẬT NGỮ
    Cuốn sách "Sách giáo khoa (SGK) - Lịch sửlớp 9 " là một tài liệu học tập do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn, được Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam phát hành. Cuốn sách giới thiệu kiến thức về lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay và lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay. Phần 1 của sách bao gồm 5 chương với các bài học về lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay. Chương 1 tập trung vào Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai, trong khi chương 2 và chương 3 trình bày về các nước Á, Phi và Mĩ Latinh trong thời gian tương tự. Chương 4 nghiên cứu các quan hệ quốc tế từ năm 1945 trở đi và chương 5 tập trung vào cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật từ năm 1945 trở đi. Phần 2 của sách trình bày về lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay. Chương 1 và chương 2 đi sâu vào những sự kiện và phong trào cách mạng ở Việt Nam trong những năm 1919 - 1939. Chương 3 tập trung vào cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám năm 1945, trong khi chương 4 trình bày về Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến. Cuối cùng, chương 5 và chương 6 đưa ra những thông tin về Việt Nam từ năm 1954 đến năm 2000. Cuốn sách cung cấp một cái nhìn tổng quát về lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam trong thời gian từ năm 1945 đến nay. Nó giúp người đọc hiểu về các sự kiện và quá trình quan trọng trong lịch sử và tạo nền tảng kiến thức về lịch sử. Chương trình được trình bày một cách hệ thống và dễ hiểu, giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng. Tuy nhiên, không có thông tin chi tiết về nội dung của từng bài học trong sách.
    Bình luận (5)

    Khôi

    Tìm hiểu trong sách SGK Lịch sử 9, tôi thấy mình rất may mắn và biết ơn vì sống trong một đất nước có một lịch sử phong phú và anh hùng như Việt Nam. Sách giúp tôi hiểu rõ hơn về quá trình đấu tranh của dân tộc.

    Trả lời.

    Linh

    Reading the textbook History 9, I am so excited to learn about the heroic stories of the Vietnamese people. It makes me appreciate the sacrifices made for the country's independence and freedom.

    Trả lời.

    An

    Sau khi đọc sách SGK Lịch sử 9, tôi cảm thấy rất háo hức với những trận chiến lịch sử. Qua đó, tôi nhận thấy sự quý giá của hòa bình và độc lập của dân tộc Việt Nam.

    Trả lời.

    Hải

    Em rất thích sách SGK Lịch sử 9 vì nó giúp em hiểu rõ hơn về quá trình hình thành và phát triển của Việt Nam. Qua đó, em nhận thức được lòng yêu nước và tôn trọng công lao của các anh hùng lịch sử.

    Trả lời.

    Minh

    Đọc trong sách SGK Lịch sử 9, em thấy tự hào vì Việt Nam đã chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Những câu chuyện về các anh hùng quậy phá, như Quang Trung và Võ Nguyên Giáp, thật ấn tượng.

    Trả lời.
    Nhấn vào đây để đánh giá
    Thông tin người gửi
    Đặt câu hỏi
    0.06846 sec| 2240.297 kb