Sách giáo khoa (SGK) - Lịch sửlớp 12

Sách giáo khoa (SGK) - Lịch sửlớp 12
 • Danh mục

  Sách giáo khoa (SGK) lớp 12

 • Tình trạng Tóm tắt

  Sách giáo khoa (SGK) - Lịch sửlớp 12 - bản PDF online - Link download - Bản PDF + Drive - Sách mới 2024. Bạn có thể mua trực tiếp tại hiệu sách

Nội dung Sách giáo khoa (SGK) - Lịch sửlớp 12 Bản PDF

 

Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 12

Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 12 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

 • PHẦN MỘT – LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương I – SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949)

 • Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

Chương II – LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991). LIÊN BANG NGA (1991 – 2000)

 • Bài 2. Liên Xô và các nước Đông ÂU (1945 – 1991). Liên bang Nga (1991 – 2000)

Chương III – CÁC NƯỚC Á, PHI VÀ MĨ LATINH (1945 – 2000)

 • Bài 3. Các nước Đông Bắc Á
 • Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ
 • Bài 5. Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

Chương IV – MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 – 2000)

 • Bài 6. Nước Mĩ
 • Bài 7. Tây ÂU
 • Bài 8. Nhật Bản

Chương V – QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945 – 2000)

 • Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh

Chương VI – CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ

 • Bài 10. Cách mạng khoa học – Công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỉ XX
 • Bài 11. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000
 • PHẦN HAI – LỊCH SỬ VIỆT NAM | TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Chương I – VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930

 • Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925
 • Bài 13. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Chương II – VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945

 • Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 – 1935
 • Bài 15. Phong trào dân chủ 1936 – 1939
 • Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 – 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời

Chương III – VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954

 • Bài 17. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau ngày 2 – 9 – 1945 đến trước ngày 19 – 12 – 1946
 • Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950)
 • Bài 19. Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 – 1953)
 • Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 – 1954)

Chương IV – VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975

 • Bài 21. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965)
 • Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 – 1973)
 • Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 – 1975)

Chương V – VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

 • Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975
 • Bài 25. Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 – 1986)
 • Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 – 2000)
 • Bài 27. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000
Cuốn sách "Sách giáo khoa (SGK) - Lịch sửlớp 12 " là một tài liệu học dành cho học sinh lớp 12, giúp chúng ta hiểu về lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 và lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000. Sách được chia thành hai phần chính. Phần một tập trung vào lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000. Điểm đặc biệt của phần này là việc tập trung vào các chương trình và các sự kiện quan trọng trong lịch sử thế giới như sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh, cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá. Các bài viết được viết một cách cặn kẽ và rõ ràng, giúp cho việc tiếp thu nội dung trở nên dễ dàng. Phần hai của sách tập trung vào lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000. Qua các chương, chúng ta sẽ được tìm hiểu về các giai đoạn quan trọng trong lịch sử Việt Nam như phong trào dân tộc dân chủ từ năm 1919 đến năm 1930, phong trào cách mạng từ năm 1930 đến năm 1945, cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp từ năm 1945 đến năm 1954, xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ năm 1976 đến năm 1986. Cuốn sách được viết một cách chặt chẽ và logic, giúp cho việc nắm rõ những sự kiện quan trọng trong lịch sử trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, sách cũng cung cấp nhiều tranh ảnh và hình vẽ minh họa, giúp học sinh hình dung và hấp thụ các nội dung truyền đạt. Tổng cộng, cuốn sách "Sách giáo khoa (SGK) - Lịch sửlớp 12 " là một tài liệu hữu ích cho học sinh lớp 12 trong việc nắm vững kiến thức lịch sử thế giới hiện đại và lịch sử Việt Nam. Sách được viết một cách cặn kẽ và được hỗ trợ bằng tranh ảnh và hình vẽ minh họa, giúp cho quá trình học trở nên thú vị và hiệu quả.
Bình luận (0)
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Đặt câu hỏi
0.07410 sec| 2160.328 kb