Sách giáo khoa (SGK) - Hóa họclớp 10

Sách giáo khoa (SGK) - Hóa họclớp 10
 • Danh mục

  Sách giáo khoa (SGK) lớp 10

 • Tình trạng Tóm tắt

  Sách giáo khoa (SGK) - Hóa họclớp 10 - bản PDF online - Link download - Bản PDF + Drive - Sách mới 2024. Bạn có thể mua trực tiếp tại hiệu sách

Nội dung Sách giáo khoa (SGK) - Hóa họclớp 10 Bản PDF

 

Sách Học Sinh Hoá Học 10 – Cánh Diều

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10 – Cánh Diều: tại đây

Sách Học Sinh Hoá Học 10 – Cánh Diều gồm các bài sau:

MỤC LỤC

 • LỜI NÓI ĐẦU
 • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH.
 • Bài 1. Nhập môn hoá học.

Chủ đề 1. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ.

 • Bài 2. Thành phần của nguyên tử.
 • Bài 3. Nguyên tố hoá học .
 • Bài 4. Mô hình nguyên tử và orbital nguyên tử .
 • Bài 5. Lớp, phân lớp và cấu hình electron

Chủ đề 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

 • Bài 6. Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học .
 • Bài 7. Xu hướng biến đổi một số tính chất của đơn chất, biển đổi thành phần và tính chất của hợp chất trong một chu kì và trong một nhóm
 • Bài 8. Định luật tuần hoàn và ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Chủ đề 3. LIÊN KẾT HOÁ HỌC.

 • Bài 9. Quy tắc octet.
 • Bài 10. Liên kết ion.
 • Bài 11. Liên kết cộng hoá trị
 • Bài 12. Liên kết hydrogen và tương tác van der Waals..

Chủ đề 4. PHẢN ỨNG OXI HOÁ – KHỬ..

 • Bài 13. Phản ứng oxi hoá – khử .

Chủ đề 5. NĂNG LƯỢNG HOÁ HỌC.

 • Bài 14. Phản ứng hoá học và enthalpy.
 • Bài 15. Ý nghĩa và cách tính biến thiên enthalpy phản ứng hoá học.

Chủ đề 6. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC.

 • Bài 16. Tốc độ phản ứng hoá học..

Chủ đề 7. NGUYÊN TỐ NHÓM VIIA (NHÓM HALOGEN)

 • Bài 17. Nguyên tố và đơn chất halogen.
 • Bài 18. Hydrogen halide và hydrohalic acid
 • PHỤ LỤC 1. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC.
 • PHỤ LỤC 2. NĂNG LƯỢNG CỦA MỘT SỐ LOẠI LIÊN KẾT Ở ĐIỀU KIỆN CHUẨN.
 • PHỤ LỤC 3. ENTHALPY TẠO THÀNH CHUẨN CỦA MỘT SỐ CHẤT.
 • BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ.
 • BẢNG TRÍCH DẪN NGUỒN TÀI LIỆU
 • BẢNG TRA CỨU TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI

END

  Cuốn sách "Sách giáo khoa (SGK) - Hóa họclớp 10 " là một nguồn tài liệu cho học sinh lớp 10 để học và nghiên cứu về môn hóa học. Cuốn sách này được xuất bản bởi nhà xuất bản Cánh Diều và bao gồm nhiều bài học và chủ đề quan trọng trong hóa học. Mục lục của cuốn sách bao gồm lời nói đầu và hướng dẫn sử dụng sách, cùng với 7 chủ đề chính. Chủ đề đầu tiên là "Cấu tạo nguyên tử", trong đó giải thích về thành phần của nguyên tử, nguyên tố hóa học, mô hình nguyên tử và orbital nguyên tử, lớp, phân lớp và cấu hình electron. Chủ đề thứ hai là "Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học", trong đó mô tả về cấu trúc của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, xu hướng biến đổi một số tính chất của đơn chất và hợp chất. Cuốn sách cũng giới thiệu về định luật tuần hoàn và ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Chủ đề thứ ba là "Liên kết hóa học", trong đó giải thích về quy tắc octet, liên kết ion và liên kết cộng hoá trị. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng giới thiệu về liên kết hydrogen và tương tác van der Waals. Cuốn sách tiếp tục với chủ đề "Phản ứng oxi hoá - khử", trong đó trình bày về các phản ứng oxi hoá - khử trong hóa học. Chủ đề thứ năm là "Năng lượng hóa học", trong đó giải thích về phản ứng hóa học và enthalpy, cách tính biến thiên enthalpy trong phản ứng hóa học. Chủ đề thứ sáu là "Tốc độ phản ứng hóa học", trong đó trình bày về tốc độ phản ứng hóa học. Chủ đề thứ bảy là "Nguyên tố nhóm VIIA (nhóm halogen)", trong đó giới thiệu về nguyên tố và đơn chất halogen, hydrogen halide và hydrohalic acid. Cuốn sách có các phụ lục đi kèm bao gồm bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, năng lượng của một số loại liên kết ở điều kiện chuẩn, enthalpy tạo thành chuẩn của một số chất và bảng giải thích thuật ngữ. Cuốn sách cũng cung cấp bảng tra cứu tên riêng nước ngoài. "Sách giáo khoa (SGK) - Hóa họclớp 10 " là một nguồn tài liệu chi tiết và đáng tin cậy cho học sinh lớp 10 nghiên cứu về các khái niệm và kiến thức cơ bản trong môn hóa học. Cuốn sách giúp học sinh hiểu rõ và áp dụng các khái niệm hóa học vào thực tế và phát triển kỹ năng học tập của họ.
  Bình luận (5)

  Ngô Yến

  Tôi cảm động với sự tổ chức bài học trong sách giáo khoa Hóa học 10. Nó giúp tôi tiếp cận kiến thức một cách dễ dàng.

  Trả lời.

  Lý Minh

  Cảm ơn cuốn sách đã giúp em củng cố kiến thức và rèn kỹ năng tìm hiểu độc lập trong môn Hóa học.

  Trả lời.

  Trần Mai

  Sách giáo khoa Hóa học 10 thực sự là một người bạn đồng hành đáng tin cậy trong hành trình học tập của tôi.

  Trả lời.

  Lê Hoàng

  Sách giáo khoa Hóa học 10 giúp tôi hiểu rõ hơn về các khái niệm hóa học. Tôi phấn khích với những thí nghiệm và ví dụ trong sách.

  Trả lời.

  Nguyễn Tuấn

  Cảm ơn tác giả đã tạo ra một tài liệu giảng dạy Hóa học thú vị và hữu ích cho chúng em.

  Trả lời.
  Nhấn vào đây để đánh giá
  Thông tin người gửi
  Đặt câu hỏi
  0.06827 sec| 2219.313 kb