Tổng hợp Sách Giáo Khoa (SGK), Sách Bài Tập (SBT), Sách Học Sinh, Sách Giáo Viên và Chuyên Đề Học Tập môn Toán lớp 10, lớp 11, lớp 12 thuộc các bộ sách NXBGDVN, Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống; được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép sử dụng trong hệ thống Giáo dục Việt Nam. Đây là những cuốn sách được giáo viên và học sinh sử dụng trong quá trình giảng dạy và học tập tại các trường THPT và cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Các cuốn sách này sẽ cung cấp cho người đọc những kiến thức chuẩn về môn Toán lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12.

FREE học Tiếng Anh
0.58017 sec| 2170.234 kb