Tổng hợp Sách Giáo Khoa (SGK), Sách Bài Tập (SBT), Sách Học Sinh, Sách Giáo Viên và Chuyên Đề Học Tập môn Toán lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 thuộc các bộ sách NXBGDVN, Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống; được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép sử dụng trong hệ thống Giáo dục Việt Nam. Đây là những cuốn sách được giáo viên và học sinh sử dụng trong quá trình giảng dạy và học tập tại các trường THCS và cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Các cuốn sách này sẽ cung cấp cho người đọc những kiến thức chuẩn về môn Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9.

0.24394 sec| 2132.68 kb