Lớp 8
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Ánh

you must see it to believe it

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
1. Đọc hiểu câu hỏi và xác định ý nghĩa của câu trích dẫn "you must see it to believe it".
2. Tìm các từ khóa trong câu trích dẫn để giúp viết câu trả lời.
3. Đưa ra câu trả lời sử dụng từ khóa và ý nghĩa của câu trích dẫn.

Câu trả lời:
"You must see it to believe it" có nghĩa là bạn phải nhìn thấy điều đó để tin vào nó. Câu này thường được sử dụng khi có một điều gì đó rất đáng ngạc nhiên, khó tin hoặc không thể giải thích bằng lời. Điều này nhấn mạnh rằng chỉ khi mắt thấy tai nghe, bạn mới tin được điều đó là sự thật.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

No, I don't agree. While seeing something can help to convince you of its existence, it's not always necessary to believe in something. For instance, I have faith in the existence of extraterrestrial life, even though I haven't seen any aliens myself. Belief can be based on other factors like scientific evidence, personal experiences, or trusted sources. Seeing is not always the only way to believe.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Yes, I agree. Sometimes, things seem too incredible or impossible to believe until you actually see them with your own eyes. For example, I read about a man who could levitate objects with his mind, but I couldn't believe it until I saw a video of him doing it. Seeing it made me believe in the power of the human mind.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.51475 sec| 2243.359 kb