Lớp 11
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Minh Huy

Ý nghĩa quan trọng của tuyến giao thông quốc lộ 1A ở nước ta là: A.  nối liền hai đầu mối giao thông quan trọng của cả nước. B.  thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở trung du và miền núi. C.  tạo mối liên hệ kinh tế-xã hội giữa các vùng trong nước. D.  tạo thuận lợi cho giao lưu khu vực và quốc tế.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Địa lý Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.09459 sec| 2049.852 kb