Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Vương

ý nghĩa câu cày sâu cuốc bẫm
Có vẻ như mình đã gặp bế tắc rồi. Mọi người có thể dành chút thời gian để giúp đỡ mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để trả lời câu hỏi về ý nghĩa của câu "cày sâu cuốc bẫm", bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Hiểu ý nghĩa của từng từ trong câu.
- "Cày": Thao tác gồ đất, làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu.
- "Sâu": Độ sâu của một vật hoặc một vấn đề.
- "Cuốc": Dụng cụ đào, làm đất.
- "Bẫm": Bẫm làm đất, đánh đất.

Bước 2: Tổng hợp ý nghĩa của các từ lại với nhau.
- "Cày sâu": Dùng để thể hiện việc làm việc chăm chỉ, cố gắng đối với mục tiêu nào đó, cụ thể là trong việc làm đất, gồ đất.
- "Cuốc bẫm": Dùng để chỉ việc làm đất, gồ đất một cách chăm chỉ và cần cù.

Bước 3: Tìm ý nghĩa chung của câu "cày sâu cuốc bẫm".
- Câu này có ý nghĩa nhấn mạnh việc làm việc chăm chỉ, cố gắng đối với mục tiêu nào đó, giống như việc cày đất, làm đất với sự chăm chỉ, cần cù.

Vậy, có thể nói ý nghĩa của câu "cày sâu cuốc bẫm" là cố gắng làm việc chăm chỉ, cần cù và không ngại khó khăn để đạt đến mục tiêu mong muốn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Câu 'cày sâu cuốc bẫm' có ý nghĩa là chỉ việc làm việc chăm chỉ và cần cù để đạt thành công. Nó cũng ám chỉ sự kiên nhẫn và sự đánh đổi để đạt được kết quả tốt trong cuộc sống.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Ý nghĩa câu 'cày sâu cuốc bẫm' là ám chỉ việc làm việc chăm chỉ, cần cù và kiên trì để đạt được mục tiêu. Câu này nhấn mạnh sự nỗ lực không ngừng nghỉ và sự đầu tư công việc một cách tận tâm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48143 sec| 2247.375 kb