Lớp 7
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Đức

Xe máy đi quãng đường 36 km trong 40 phút. Tốc độ của xe là bao nhiêu?
Hello! Mình cần một chút sự giúp đỡ với câu hỏi này, mình không biết phải giải quyết thế nào. Ai có kinh nghiệm xin vui lòng chỉ bảo mình với!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, ta sử dụng công thức vận tốc (v) = quãng đường (s) / thời gian (t).

- Trong câu hỏi trên, quãng đường là 36 km và thời gian là 40 phút.
- Trước hết, ta cần đổi đơn vị thời gian sang giờ. Có 60 phút trong 1 giờ, vậy thời gian đi của xe là 40/60 = 2/3 giờ.
- Áp dụng công thức, ta tính được vận tốc của xe: v = 36 km / (2/3) giờ = 36 * (3/2) km/h = 54 km/h.

Vậy, tốc độ của xe là 54 km/h.

Ngoài ra, ta có thể sử dụng công thức tốc độ trung bình (v.tb) = tổng quãng đường / tổng thời gian. Trong bài toán này, tốc độ trung bình của xe chính là tốc độ của xe.

- Đầu tiên, ta cần đổi đơn vị thời gian thành giờ, tương tự như trên, ta có 40 phút = 2/3 giờ.
- Áp dụng công thức, ta tính được tốc độ của xe: v.tb = 36 km / (2/3) giờ = 54 km/h.

Vậy tốc độ của xe cũng là 54 km/h.

Dưới đây là câu trả lời cho câu hỏi trên: Tốc độ của xe là 54 km/h.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Vận tốc của xe máy là 27km/h. Ta tính bằng cách chia quãng đường (36 km) cho thời gian (40/60 = 2/3 giờ) như sau: $V = \frac{36 \, \text{km}}{\frac{2}{3} \, \text{h}} = 27 \, \text{km/h}$.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Vận tốc của xe máy là 45km/h. Ta tính bằng cách chia quãng đường (36 km) cho thời gian (40/60 = 2/3 giờ) như sau: $V = \frac{36 \, \text{km}}{\frac{2}{3} \, \text{h}} = 45 \, \text{km/h}$.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Vận tốc của xe máy là 90km/h. Ta tính bằng cách chia quãng đường (36 km) cho thời gian (40/60 = 2/3 giờ) như sau: $V = \frac{36 \, \text{km}}{\frac{2}{3} \, \text{h}} = 90 \, \text{km/h}$.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Vận tốc của xe máy là 54km/h. Ta tính bằng cách chia quãng đường (36 km) cho thời gian (40 phút) như sau: $V = \frac{36 \, \text{km}}{\frac{40}{60} \, \text{h}} = 54 \, \text{km/h}$.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46794 sec| 2256.414 kb