Lớp 8
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Đức

               Xác định phương thức biểu đạt chính trong bài " Tôi đi học "
Mọi người ơi, mình cảm thấy loay hoay quá, không biết phải làm sao. Ai có thể chỉ dẫn mình cách giải quyết không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
1. Đọc kỹ bài "Tôi đi học" để hiểu nội dung và ý nghĩa của bài.
2. Phân tích các yếu tố ngôn ngữ, biểu đạt và cách sắp xếp văn bản trong bài để xác định phương thức biểu đạt chính.

Câu trả lời:
Phương pháp biểu đạt chính trong bài "Tôi đi học" có thể là miêu tả và tường thuật.

Một cách làm khác có thể xác định phương pháp chính là miêu tả và diễn tả cảm xúc.

Lưu ý: Đối với câu trả lời này, chỉ đề cập đến phương pháp biểu đạt chính của bài "Tôi đi học" mà không đi vào nội dung của bài.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Phương thức biểu đạt chính trong bài 'Tôi đi học' có thể là tường thuật.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Phương thức biểu đạt chính trong bài 'Tôi đi học' có thể là phê phán xã hội.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Phương thức biểu đạt chính trong bài 'Tôi đi học' có thể là diễn tả cảm xúc.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Phương thức biểu đạt chính trong bài 'Tôi đi học' có thể là miêu tả.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44482 sec| 2256.117 kb