Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Giang

We must remember to eat..... (SENSE). Giúp vs ạ!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm của câu hỏi trên là điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu.

Câu trả lời:
1. We must remember to eat SENSIBLY.
2. We must remember to eat SLOWLY.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23577 sec| 2217.258 kb