Lớp 9
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Bảo Dung

VII. Rewrite these following sentences keep meaning as the root ones: 1. He spends 2 hours a week sorting out stamps -> Sorting out stamps.......................................................... 2. the garage is servicing my car on Sunday -> My car........................................................ 3. she continued to ask me about you. -> she kept................................. 4. the detective saw the woman putting jewellery in her bag. -> the woman.......................... 5. it's difficult to get taxis during rush - hours -> taxis .............................................. 6. theater programmes usually have lots of imformation. -> there............................... 7. he has been collecting stamps for five years. -> he started......................................... 8. many newspapers are being sold in the city. -> people.........................................................

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
Để làm bài này, bạn cần chuyển câu từ dạng đủ thông tin thành dạng rút gọn. Lưu ý giữ nguyên ý nghĩa của câu gốc.

Câu trả lời:
1. Sorting out stamps takes him 2 hours a week.
2. My car is being serviced by the garage on Sunday.
3. She kept asking me about you.
4. The woman was seen putting jewelry in her bag by the detective.
5. Taxis are difficult to get during rush hours.
6. There is usually a lot of information in theater programs.
7. He started collecting stamps five years ago.
8. People are selling many newspapers in the city.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44546 sec| 2260.859 kb