Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Thị Đạt

Viết tập hợp các chữ số của các số; a 97542            B 29635       C  60000
Chào mọi người, mình đang gặp chút rắc rối. Có ai có thể dành chút thời gian để giúp mình giải đáp câu hỏi này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, chúng ta cần viết tập hợp các chữ số của các số được cho.

Đối với số a = 97542:
- Tập hợp các chữ số của số a là {9, 7, 5, 4, 2}

Đối với số B = 29635:
- Tập hợp các chữ số của số B là {2, 9, 6, 3, 5}

Đối với số C = 60000:
- Tập hợp các chữ số của số C là {6, 0}

Vậy có thể viết câu trả lời như sau:
a) Tập hợp các chữ số của số a là {9, 7, 5, 4, 2}
b) Tập hợp các chữ số của số B là {2, 9, 6, 3, 5}
c) Tập hợp các chữ số của số C là {6, 0}

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.22894 sec| 2216.93 kb