Lớp 11
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Đạt

Viết phương trình tiếp tuyến kẻ từ điểm A (2; 3) tới đồ thị hàm số  y   =   3 x + 4 x - 1 A. y = -28x+59; y = x+1 B. y = -24x+51; y = x+1 C. y = -28x+59 D. y = -28x+59; y = -24x+51

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Toán học Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.22484 sec| 2079.273 kb