Lớp 9
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Ánh

Viết lại những câu sau, giữ nguyên ý nghĩa. 1/ We often spend 30 minutes reviewing our lesson before class. 2/ I spend two hours doing my home work everyday. 3/ It takes Jess 30 minutes to remove her makeup everyday. 4/ I spent one hour and 40 minutes watching “EXIT” movie in the cinema. 5/ They used to walk to school in half an hour. 6/ Son Naeun spent 5 days visiting Danang. 7/ She spends 20 minutes washing her dog every week. 8/ It takes me years to learn to play guitar 9/ It takes my father five hours to cook. 10/ It takes us twenty minutes to walk to the supermarket.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm bài phân tích đoạn trích trên như sau:
1. Đọc hiểu đoạn trích: Đầu tiên, đọc và hiểu nghĩa của các từ, câu trong đoạn trích để nắm bắt được ý nghĩa chung của nó.

2. Xác định chủ đề chính: Xác định chủ đề chính của đoạn trích, trong trường hợp này là việc đánh bắt cá biển Đông.

3. Phân tích từ ngữ: Phân tích ý nghĩa và tác dụng của từ ngữ trong đoạn trích, như ý nghĩa của các từ "cá bạc biển Đông lặng", "cá thu biển Đông như đoàn thoi", "biển muôn luồng sáng" và tác dụng của nó trong việc tạo nên hình ảnh đẹp và mạnh mẽ.

4. Phân tích cấu trúc câu: Phân tích cấu trúc câu trong đoạn trích, xem xét cách các câu được sắp xếp và kết hợp lại với nhau để tạo thành một khung cảnh tổng thể.

5. Phân tích ý nghĩa tác phong: Phân tích ý nghĩa tác phong trong đoạn trích, xem xét cách tác giả sử dụng ngôn ngữ và hình tượng để truyền đạt thông điệp của mình.

6. Tóm tắt và nhận xét: Tóm tắt nội dung và ý nghĩa chính của đoạn trích, sau đó đưa ra nhận xét và suy nghĩ của mình về nó.

Câu trả lời cho câu hỏi trên:


Đoạn trích này miêu tả về việc đánh bắt cá biển Đông bằng cách sử dụng hình ảnh và ngôn ngữ mô tả tạo nên một khung cảnh sống động. Tác giả sử dụng những từ và cụm từ tạo ra những hình ảnh mạnh mẽ và tươi sáng như "cá bạc biển Đông lặng", "cá thu biển Đông như đoàn thoi", "biển muôn luồng sáng" để truyền tải sự tươi vui, năng động và sự thống nhất trong việc đánh bắt cá biển Đông.

Ngoài ra, đoạn trích cũng mô tả cảm giác tự hào và tình yêu thương đối với biển của người đánh bắt cá. Từ việc "thuyền ta lái gió với buồm trăng", "lướt giữa mây cao với biển bằng" cho thấy sự tự do và thú vị của việc đánh bắt cá biển Đông.

Tóm lại, đoạn trích này vừa mô tả quá trình đánh bắt cá biển Đông vừa truyền tải cảm giác tự hào và tình yêu thương đối với biển. Tác giả sử dụng ngôn ngữ và hình ảnh để tạo nên hình ảnh sống động và gợi lên những cảm xúc sâu sắc đối với biển.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
21 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23729 sec| 2274.359 kb