Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Phương

Viết công thức tính nhiệt lượng tỏa ra, thu vào và nêu tên, đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức? Viết phương trình cân bằng nhiệt?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Công thức tính nhiệt lượng 

- Toả ra \(Q=mc\left(t_1-t_2\right)\) 

- Thu vào \(Q=mc\left(t_2-t_1\right)\) 

Q : nhiệt lượng - Jun ; m khối lượng - kg ; c nhiệt dung riêng - J/Kg.K ; tnhiệt độ ban đầu oC ; t2 nhiệt độ lúc sau oC

Phương trình cân bằng nhiệt

\(Q_{thu}=Q_{tỏa}\)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.44029 sec| 2259.758 kb