Lớp 10
10điểm
2 năm trước
User Google

Viết cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố có Z = 16,19, 18, cho biết số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố và cho biết nguyên tố nào là kim loại, phi kim, khí hiếm?
Hey các Bạn, tôi đang mắc kẹt ở đây rồi. Có ai đó có thể giúp tôi một tay được không? Mọi sự giúp đỡ sẽ được đánh giá cao!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

1. Đầu tiên, ta tìm hiểu vị trí của các nguyên tố có Z tương ứng là 16, 19 và 18 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố.

2. Tiếp theo, ta xác định số electron của từng nguyên tố bằng với số proton có Z tương ứng.

3. Sau đó, ta viết cấu hình electron của các nguyên tử bằng cách sử dụng quy tắc xây*** cấu hình electron theo thứ tự tăng dần năng lượng: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, v.v.

4. Cuối cùng, ta xác định số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử và xác định nguyên tố có lớp ngoài cùng chứa bao nhiêu electron để xác định nguyên tố đó là kim loại, phi kim hoặc khí hiếm.

Câu trả lời:

- Với nguyên tử có Z = 16, ta xác định rằng nó là nguyên tố lưu huỳnh (S). Cấu hình electron của nguyên tử này là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. Số electron ở lớp ngoài cùng là 6, và S là một phi kim.

- Với nguyên tử có Z = 19, ta xác định rằng nó là nguyên tố kali (K). Cấu hình electron của nguyên tử này là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. Số electron ở lớp ngoài cùng là 1, và K là một kim loại.

- Với nguyên tử có Z = 18, ta xác định rằng nó là nguyên tử argon (Ar). Cấu hình electron của nguyên tử này là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Số electron ở lớp ngoài cùng là 8, và Ar là một khí hiếm.

Tóm lại, nguyên tử lưu huỳnh (S) là một phi kim và có 6 electron ở lớp ngoài cùng, nguyên tử kali (K) là một kim loại và có 1 electron ở lớp ngoài cùng, và nguyên tử argon (Ar) là một khí hiếm và có 8 electron ở lớp ngoài cùng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Nguyên tử có Z = 18 là nguyên tử của argon (Ar). Cấu hình electron của argon là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Số electron ở lớp ngoài cùng là 8. Argon là khí hiếm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Nguyên tử có Z = 19 là nguyên tử của kali (K). Cấu hình electron của kali là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. Số electron ở lớp ngoài cùng là 1. Kali là kim loại.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Nguyên tử có Z = 16 là nguyên tử của phốtpho (P). Cấu hình electron của phốtpho là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. Số electron ở lớp ngoài cùng là 5. Phốtpho là phi kim.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.43044 sec| 2248.852 kb