Lớp 4
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Phạm Đăng Ngọc

viết 5 số có 3 chữ số và chia hết cho 9  
Mọi người thân mến, mình rất cần một chút trợ giúp từ Mọi người. Mọi người có thể dành ít phút để giúp mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Công thức để kiểm tra số có chia hết cho 9 là: tính tổng các chữ số trong số, nếu tổng chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 9. Áp dụng công thức này, chúng ta có thể tạo ra các số có 3 chữ số chia hết cho 9 như sau: 108 (1 + 0 + 8 = 9), 117 (1 + 1 + 7 = 9), 126 (1 + 2 + 6 = 9), 135 (1 + 3 + 5 = 9), 144 (1 + 4 + 4 = 9).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Các số có 3 chữ số và chia hết cho 9 là: 108, 117, 126, 135, 144

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
2.52733 sec| 2204.383 kb