Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Minh Đức

Viết 1 đoạn văn có 50-70 từ nói về 1 người nổi tiếng mà bạn ngưỡng mộ bằng Tiếng Anh

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để viết một đoạn văn về một người nổi tiếng mà bạn ngưỡng mộ, bạn có thể tuân theo các bước sau:

1. Đầu tiên, hãy chọn một người nổi tiếng mà bạn thực sự ngưỡng mộ. Điều này có thể là một diễn viên, ca sĩ, vận động viên hoặc nhà lãnh đạo.

2. Sau đó, nghiên cứu và tìm hiểu thông tin về người đó. Hãy tìm hiểu về cuộc đời, thành tựu và đóng góp của họ trong lĩnh vực mà bạn ngưỡng mộ.

3. Lập ra một sơ đồ hoặc danh sách các thông tin quan trọng về người đó. Các thông tin này có thể bao gồm ngày sinh, quê quán, thành công lớn nhất, sự nghiệp và giải thưởng đã nhận.

4. Tiếp theo, xác định các đặc điểm hoặc phẩm chất đặc biệt mà bạn ngưỡng mộ trong người đó. Điều này có thể là sự kiên nhẫn, sự cống hiến, lòng trung thành hoặc khả năng tạo đổi mới.

5. Khi viết đoạn văn, hãy sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ và mô tả sinh động để tạo ra một bức tranh thực tế về người đó. Sắp xếp các thông tin và ý tưởng theo một trình tự logic.

6. Cuối cùng, đảm bảo ràng buộc số từ yêu cầu (50-70 từ) và cải thiện văn phong bằng cách sử dụng từ ngữ phù hợp và cấu trúc câu đa dạng.

Ví dụ câu trả lời cho câu hỏi trên:

"Malala Yousafzai is a famous young activist and Nobel laureate whom I truly admire. Born on July 12, 1997, in Mingora, Pakistan, she became an advocate for female education and author at an early age. Despite facing numerous threats from the Taliban, Malala courageously stood up for the rights of girls to receive an education.

Her determination and resilience led to her being shot in the head by the Taliban in 2012, but she miraculously survived. This incident only fueled her drive to fight for equality and justice even further. Malala's efforts resulted in her becoming the youngest person to receive the Nobel Peace Prize in 2014 at the age of 17.

What inspires me the most about Malala is her unwavering commitment to her cause and her ability to use her voice to create awareness and positive change in the world. Despite facing adversity, she never gave up and continues to inspire millions of people around the globe.

In conclusion, Malala Yousafzai is a remarkable individual whose bravery and determination have made a significant impact on the lives of girls and women everywhere. I aspire to be as fearless and dedicated as she is in fighting for what I believe in."

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Another famous person that I admire is Michelle Obama. She is an advocate for education, health, and women's rights. As the former First Lady of the United States, she used her platform to promote initiatives like Let's Move!, which aimed to combat childhood obesity, and Let Girls Learn, which focused on empowering girls through education. Her dedication to making a positive impact on society and her ability to inspire and empower others are qualities that I truly admire. She is a role model for women around the world and has shown that with hard work and determination, anyone can make a difference.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

One famous person that I admire is Elon Musk. He is an entrepreneur and CEO of SpaceX, Tesla Motors, Neuralink, and The Boring Company. I admire him because he is a visionary and has made significant contributions to the fields of space exploration, electric vehicles, and renewable energy. He has a bold vision of colonizing Mars and making sustainable energy accessible to everyone. His determination, creativity, and ability to think outside the box inspire me to dream big and believe that anything is possible.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23915 sec| 2229.164 kb