Lớp 10
10điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
Nguyễn Đức Tài

Vì sao các proton cùng điện tích (sẽ đẩy nhau) mà vẫn ở gần nhau trong \"hạt nhân\"?
- Ta đã tính được electron và hạt nhân nguyên tử hidro hút nhau, nếu electron không chuyển động quanh hạt nhân nữa thì chuyện gì xảy ra?
Trời ơi, mình hoàn toàn mắc kẹt! Ai đó có thể cứu mình khỏi tình thế này bằng cách chỉ cho mình cách trả lời câu hỏi này được không ạ? Thanks mọi người

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

1. Sử dụng định luật Coulomb để tính lực tương tác giữa các proton cùng điện tích.

2. Áp dụng nguyên lý cân bằng điện tích để xác định sự tồn tại của các proton cùng điện tích trong hạt nhân.

Câu trả lời:

- Các proton cùng điện tích trong hạt nhân vẫn ở gần nhau vì sự tương tác điện tĩnh. Mặc dù các proton đẩy nhau do cùng có điện tích dương, nhưng tương tác hấp dẫn do lực liên kết hạt nhân giữ chúng lại.

- Nếu electron không chuyển động quanh hạt nhân nữa, các proton cùng điện tích trong hạt nhân sẽ vẫn ở gần nhau do tương tác điện tĩnh. Tuy nhiên, mất đi electron sẽ làm thay đổi tính chất hóa học của nguyên tử, dẫn đến sự chuyển đổi thành ion và tương tác với các nguyên tử khác.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Nếu electron không chuyển động quanh hạt nhân nữa, hạt nhân và electron sẽ không còn lực hút điện tử-hạt nhân để giữ chúng lại gần nhau. Do đó, electron có thể bị ion hoá khỏi atom và tồn tại như một electron tự do.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Lực hạt điện mạnh giữ cho các proton ở gần nhau bằng cách tạo ra lực hấp dẫn giữa chúng. Lực hấp dẫn này được mô tả bởi công thức Coulomb, trong đó proton có cùng điện tích dương và tương tác với nhau theo định luật Coulomb.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Các proton trong hạt nhân được kết nối lại với nhau bởi sự tồn tại của gluon - một loại hạt trung gian cung cấp sức mạnh cho lực hạt điện mạnh. Gluon là hạt mang lượng màu và tương tác với các quark trong proton, giữ chúng ở lại với nhau.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Các proton cùng điện tích trong hạt nhân vẫn ở gần nhau bởi sự tồn tại của lực liên kết hạt nhân, còn gọi là lực hạt điện mạnh. Lực hạt điện mạnh là một trong bốn lực tự nhiên cơ bản và có tác dụng kết nối các quarks (cấu tạo nên proton) lại với nhau.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46485 sec| 2260.852 kb