Lớp 6
10điểm
2 năm trước
Nguyễn ngọc minh anh

Vì sao 54 + 46 lại chia hết cho 5
Dành cho người thông não:-)
Có vẻ như mình đã gặp bế tắc rồi. Mọi người có thể dành chút thời gian để giúp đỡ mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
- Ta có thể sử dụng phép cộng để tính tổng 54 + 46.
- Sau đó, ta kiểm tra xem tổng đó có chia hết cho 5 hay không bằng cách xem xem tổng đó có phải là số nguyên nhỏ nhất lớn hơn số 5 mà chia hết cho 5 hay không.

Câu trả lời:
Tổng 54 + 46 chia hết cho 5 vì nó bằng 100 và là số nguyên nhỏ nhất lớn hơn số 5 mà chia hết cho 5.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

54 + 46 = 100, và 100 là số chia hết cho 5. Do đó, 54 + 46 chia hết cho 5.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Ta có thể dùng phép chia lấy dư để kiểm tra: 54 + 46 = 100, và 100 chia 5 số dư là 0. Vậy 54 + 46 chia hết cho 5.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Ta có: 54 + 46 = 100. Vì 100 chia hết cho 5, nên 54 + 46 cũng chia hết cho 5.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Có thể lập luận như sau: 54 + 46 = 100. Vì 100 chia hết cho 5 và 100 tổng của 54 và 46, nên 54 + 46 cũng chia hết cho 5.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.56406 sec| 2251.453 kb