Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Phạm Đăng Hạnh

vegetarianism can be adopted ...... reasons

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

Bước 1: Đọc câu hỏi và hiểu ý nghĩa của nó. Câu hỏi yêu cầu đưa ra các lý do để ủng hộ việc áp dụng ăn chay.
Bước 2: Tìm kiếm các lý do trong văn bản hoặc kiến thức đã học liên quan đến ăn chay.
Bước 3: Xác định các câu trả lời dựa trên các lý do đã tìm thấy.

Câu trả lời:

1. Vegetarianism can be adopted for health reasons.
2. Vegetarianism can be adopted for environmental reasons.
3. Vegetarianism can be adopted for ethical reasons.

Nếu có thêm thông tin, có thể viết thêm các câu trả lời khác.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
1.78301 sec| 2228.195 kb