Lớp 11
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Ánh

Ứng với công thức phân tử C4H10O có bao nhiêu ancol là đồng phân cấu tạo của nhau? A. 3 B. 2 C. 5 D. 4
Mình cần một chút trợ giúp ở đây! Ai có kinh nghiệm về vấn đề này không? Làm ơn giúp mình với!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Ứng với công thức phân tử C4H10O, có thể tồn tại các ancol đồng phân cấu tạo của nhau bao gồm metanol (CH3OH), etanol (C2H5OH), isopropylol (C3H7OH) và 2-butanol (C4H10O). Vì vậy, có tổng cộng 4 ancol là đồng phân cấu tạo của nhau.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Ứng với công thức phân tử C4H10O, có thể tồn tại các ancol đồng phân cấu tạo của nhau bao gồm metanol (CH3OH), etanol (C2H5OH), 1-propanol (C3H7OH) và t-butanol (C4H9OH). Vì vậy, có tổng cộng 4 ancol là đồng phân cấu tạo của nhau.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Ứng với công thức phân tử C4H10O, có thể tồn tại các ancol đồng phân cấu tạo của nhau bao gồm metanol (CH3OH), etanol (C2H5OH), 1-propanol (C3H7OH) và 2-propanol (C3H8O). Vì vậy, có tổng cộng 4 ancol là đồng phân cấu tạo của nhau.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Ứng với công thức phân tử C4H10O, có thể tồn tại các ancol đồng phân cấu tạo của nhau bao gồm metanol (CH3OH), etanol (C2H5OH), isopropylol (C3H7OH) và t-butanol (C4H9OH). Vì vậy, có tổng cộng 4 ancol là đồng phân cấu tạo của nhau.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.25645 sec| 2229.109 kb