Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Ngọc

từ nho nhỏ có phải từ láy không?
Mình biết là mọi người đều bận rộn, nhưng nếu Bạn nào có thể sắp xếp chút thời gian để hỗ trợ mình giải đáp câu hỏi này, mình sẽ rất biết ơn.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm câu hỏi trên có thể gồm các bước sau:

Bước 1: Đọc hiểu câu hỏi và xác định từ khóa: từ nho nhỏ, từ láy.

Bước 2: Tìm hiểu về từ láy và đối chiếu với từ nho nhỏ để xác định câu trả lời.

Bước 3: Trình bày câu trả lời theo cách hiểu của mình.

Câu trả lời:

1. Có, từ nho nhỏ là một dạng từ láy. Từ láy là các từ được tạo ra bằng cách lặp lại một âm, một từ hoặc một phần tử trong âm tiết. Trong trường hợp này, từ "nho nhỏ" có từ láy là từ "nhỏ".

2. Có, từ nho nhỏ là một dạng từ láy. Từ nhỏ được lặp lại hai lần trong từ "nho nhỏ", tạo thành một từ láy.

3. Có, từ nho nhỏ là một dạng từ láy. Từ "nho" được lặp lại và ghép với nhau tạo thành từ "nho nhỏ".

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Không thể phán đoán chắc chắn từ 'nho nhỏ' có phải là từ láy hay không chỉ qua câu hỏi này mà cần xem xét ngữ cảnh và cách sử dụng từ trong văn bản hoặc câu chuyện.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Từ 'nho nhỏ' có thể không được xem là từ láy vì không thể nói được là từ này tạo nên sức mạnh diễn đạt hay hiệu ứng nhấn mạnh ý nghĩa trong câu.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Từ 'nho nhỏ' không phải là từ láy. Từ láy là từ được lặp lại nhiều lần trong cùng một câu để tăng sức mạnh diễn đạt và tạo hiệu ứng nhấn mạnh ý nghĩa.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để tìm từ đồng nghĩa với từ "gian nan", ta có thể sử dụng phương pháp tra từ điển hoặc suy luận từ ngữ.

Phương pháp tra từ điển: Ta xem từ "gian nan" trong từ điển để tìm các từ đồng nghĩa. Một số từ đồng nghĩa của "gian nan" có thể là: khó khăn, trở ngại, khó khăn, gian khổ.

Phương pháp suy luận từ ngữ: Ta có thể suy luận từ ngữ dựa trên ý nghĩa của từ "gian nan". Từ "gian nan" có ý nghĩa là khó khăn, vất vả. Do đó, chúng ta có thể tìm các từ tương tự như: khó nhọc, nan giải.

Vậy, các từ đồng nghĩa với từ "gian nan" có thể là: khó khăn, trở ngại, gian khổ, khó nhọc, nan giải.

Để tìm từ trái nghĩa với từ "thành công", ta cũng có thể sử dụng phương pháp tra từ điển hoặc suy luận từ ngữ.

Phương pháp tra từ điển: Ta xem từ "thành công" trong từ điển để tìm các từ trái nghĩa. Một số từ trái nghĩa của "thành công" có thể là: thất bại, thua cuộc, thất vọng.

Phương pháp suy luận từ ngữ: Ta có thể suy luận từ ngữ dựa trên ý nghĩa của từ "thành công". Từ "thành công" có ý nghĩa là đạt được kết quả tốt, thành tựu. Do đó, chúng ta có thể tìm các từ tương tự như: thất bại, thua cuộc, thất vọng.

Vậy, các từ trái nghĩa với từ "thành công" có thể là: thất bại, thua cuộc, thất vọng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45687 sec| 2255.445 kb