Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Vương

Trung bình mỗi con gà mái đẻ ăn hết 104g thức ăn trong một ngày . Hỏi trại chăn nuôi cần bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn cho 375 con gà mái đẻ ăn trong 10 ngày ?
Mình cảm thấy khá là lo lắng và không biết phải làm thế nào với câu hỏi này. Bạn nào thông tuệ giúp mình với, mình sẽ cảm kích mãi mãi!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
- Bước 1: Tính số lượng thức ăn mà mỗi con gà mái đẻ ăn trong 10 ngày: 104g x 10 = 1040g = 1.04kg
- Bước 2: Tính tổng số lượng thức ăn cần cho 375 con gà mái đẻ trong 10 ngày: 1.04kg x 375 = 390kg

Câu trả lời: Trại chăn nuôi cần 390kg thức ăn cho 375 con gà mái đẻ ăn trong 10 ngày.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Để tính tổng lượng thức ăn cần cho 375 con gà mái đẻ trong 10 ngày, ta nhân số lượng con gà và số ngày: 375 con x 10 ngày = 3750 con.ngày.
Sau đó, ta nhân lượng thức ăn mỗi con gà ăn trong một ngày với số con và số ngày: 104g x 375 con x 10 ngày = 390,000g = 390kg.
Vậy trại chăn nuôi cần 390kg thức ăn cho 375 con gà mái đẻ ăn trong 10 ngày.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để tính tổng lượng thức ăn cần cho 375 con gà mái đẻ trong 10 ngày, ta nhân số lượng con gà và số ngày: 375 con x 10 ngày = 3750 con.ngày.
Sau đó, ta nhân tổng lượng thức ăn mỗi con gà ăn trong một ngày với số con.ngày: 104g x 3750 con.ngày = 390,000g = 390kg.
Vậy trại chăn nuôi cần 390kg thức ăn cho 375 con gà mái đẻ ăn trong 10 ngày.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Để trả lời các câu đố trên, chúng ta cần suy nghĩ logic và tìm ra những đặc điểm riêng của các đối tượng được đề cập trong câu hỏi.

1. "Kiến gì không bao giờ ngủ?"
- Câu trả lời: Kiến đen. Vì kiến đen thường là loại kiến hoạt động với tốc độ cao, nên chúng không ngủ.

2. "Bánh gì không biết đứng?"
- Câu trả lời: Bánh xe. Bánh xe không biết đứng vì chúng thường quay hoặc di chuyển.

3. "Lông gì không đá được?"
- Câu trả lời: Lông ngỗng. Lông ngỗng không đá được vì nó mềm và linh hoạt.

4. "Ai hay lấy cái gì của mình?"
- Câu trả lời: Tự ngã lòng trung thủy. "Ai" ở đây không chỉ đề cập đến một người cụ thể, mà còn nhấn mạnh đến tính chất của sự trung thực và công bằng.

Việc trả lời câu đố này không có một đáp án đúng duy nhất, có thể có nhiều cách trả lời khác nhau dựa trên sự sáng tạo và tiếp cận cá nhân của mỗi người.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45576 sec| 2249.328 kb