Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Long

trong thư viện có 1800 cuốn sách trong đó số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc thêm là 1000 cuốn.  hỏi có bao nhiêu sách giáo khoa
Mình cảm thấy thực sự bế tắc lúc này và rất cần một ai đó hỗ trợ. Mọi người có thể dành chút thời gian giúp mình không? Xin lỗi nếu mình làm phiền Mọi người.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
- Đặt số sách giáo khoa là x.
- Với số sách đọc thêm là 1000 cuốn, ta có số sách trong thư viện là 1800 cuốn.
- Theo đề bài, số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc thêm: x > 1000.
- Tổng số sách trong thư viện là 1800 cuốn: x + 1000 = 1800.
- Từ đó, ta tính được số sách giáo khoa: x = 1***.

Câu trả lời:
Số sách giáo khoa là 800 cuốn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.43659 sec| 2237.078 kb