Lớp 3
10điểm
2 năm trước
User Google

Trong sân có 16 con ngan, số vịt nhiều gấp đôi số ngan và ít hơn số gà là 6 con. Hỏi trên sân có tất cả bao nhiêu con gà, vịt, ngan ?
Mọi người ơi, mình đang rối bời không biết làm thế nào ở đây. Bạn nào đi qua cho mình xin ít hint với!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta có thể sử dụng phương pháp giải bài toán về hình học.

Gọi số con gà là G, số con vịt là V và số con ngan là N.

Theo đề bài, ta có các điều kiện sau:
1) Vịt nhiều gấp đôi số ngan: V = 2N
2) Gà ít hơn số vịt là 6 con: G = V - 6

Trong sân có tổng cộng 16 con ngan, ta có phương trình:
N + V + G = 16

Thay các giá trị V và G từ các phương trình trên vào phương trình tổng cộng, ta có:
N + 2N + (2N-6) = 16
Gộp các biến N lại, ta được:
5N - 6 = 16
5N = 22
N = 22/5 = 4.4

Do đó, ta không thể có số con nguyên cho N. Vì thế, câu hỏi trên không có đáp án.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Số ngan là 16 con, số vịt là 32 con và số gà là 8 con.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Số ngan là 16 con, số vịt là 32 con và số gà là 26 con.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 3
Câu hỏi Lớp 3

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44214 sec| 2248.547 kb