Lớp 6
10điểm
2 năm trước
Nguyễn Nam

Trong một đợt trồng cây, học sinh của lớp 6B đã trồng được một số cây. Số đó là số tự nhiên nhỏ nhất thỏa mãn chia 3 dư 2, chia 4 dư 3, chia 5 dư 4, chia 10 dư 9. Học sinh lớp 6B đã trồng được bao nhiêu cây?
Xin lỗi mọi người đã làm phiền, nhưng mình thật sự cần sự giúp đỡ. Ai có thể dành chút thời gian để trả lời câu hỏi mình đang mắc phải không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta cần tìm số nguyên dương nhỏ nhất thỏa mãn tất cả các phương trình từ phép chia. Ta có thể sử dụng thuật toán tìm kiếm vét cạn để tìm số cần tìm.

Phương pháp giải:
1. Xét một số nguyên dương n, kiểm tra xem n có thỏa mãn tất cả các phương trình đã cho hay không.
2. Nếu n thỏa mãn tất cả các phương trình, đó là số cây cần tìm.
3. Nếu n không thỏa mãn, ta tăng giá trị của n lên 1 và lặp lại bước 1.

Câu trả lời:
Sau khi áp dụng thuật toán trên, ta cần kiểm tra từng số nguyên dương cho tới khi tìm được số nhỏ nhất thỏa mãn tất cả các phương trình đã cho. Trong trường hợp này, số cây mà học sinh lớp 6B đã trồng được là 59.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Số cây học sinh trồng chia đồng thời cho 3, 4, 5 và 10 dư lần lượt là 2, 3, 4 và 9. Ta tìm bội chung nhỏ nhất của 3, 4, 5 và 10 là 60. Vậy học sinh lớp 6B đã trồng được 60 cây.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Gọi số cây học sinh trồng là x. Ta có hệ thức: x ≡ 2 (mod 3), x ≡ 3 (mod 4), x ≡ 4 (mod 5) và x ≡ 9 (mod 10). Sử dụng định lý Hai đa thức, ta có x ≡ 39 (mod 60). Vậy học sinh lớp 6B đã trồng được 39 cây.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Ta có thể tìm số cây thỏa mãn tất cả các điều kiện bằng cách tìm bội chung nhỏ nhất của 3, 4, 5 và 10. Ta có BCNN(3, 4, 5, 10) = 60. Vậy học sinh lớp 6B đã trồng được 60 cây.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Để tìm số cây thỏa mãn tất cả các điều kiện trên, ta tìm số tự nhiên chia đồng thời cho 3, 4, 5 và 10 dư lần lượt là 2, 3, 4 và 9. Số tự nhiên nhỏ nhất thỏa mãn là 39. Vậy học sinh lớp 6B đã trồng được 39 cây.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47756 sec| 2256.953 kb