Lớp 6
10điểm
2 năm trước
thanh

Trong một buổi liên hoan, ban tổ chức đã mua 96 cái kẹo, 36 cái bánh và chia đều ra các đĩa, mỗi đĩa gồm cả kẹo và bánh. Có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu đĩa, mỗi đĩa có bao nhiêu cái kẹo, bao nhiêu cái bánh ?
Mình cảm thấy thực sự bế tắc lúc này và rất cần một ai đó hỗ trợ. Mọi người có thể dành chút thời gian giúp mình không? Xin lỗi nếu mình làm phiền Mọi người.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi này, ta có thể sử dụng phép chia và tính chất của phép chia.

Đầu tiên, ta tìm số đĩa có thể chia được bằng cách chia tổng số kẹo và bánh cho số lượng kẹo và bánh trên mỗi đĩa. Trong trường hợp này, số lượng kẹo và bánh trên mỗi đĩa là như nhau, nên ta chia tổng số kẹo và bánh cho số cái trên một đĩa.

Số lượng kẹo và bánh trên mỗi đĩa là: \( \frac{{96 + 36}}{{96}} \).

Để trả lời câu hỏi, ta tính số đĩa có thể chia được bằng cách chia tổng số kẹo và bánh cho số cái trên một đĩa.

Số đĩa có thể chia được là: \( \frac{{96 + 36}}{{96 + 36}} \).

Sau khi tính toán, ta được số đĩa có thể chia được và số lượng kẹo và bánh trên mỗi đĩa.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Có thể chia thành 6 đĩa, mỗi đĩa có 16 cái kẹo và 8 cái bánh.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Có thể chia thành 12 đĩa, mỗi đĩa có 8 cái kẹo và 4 cái bánh.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Có thể chia thành 24 đĩa, mỗi đĩa có 4 cái kẹo và 2 cái bánh.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Có thể chia thành 48 đĩa, mỗi đĩa có 2 cái kẹo và 1 cái bánh.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47434 sec| 2248.922 kb