Lớp 6
10điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
Đặng Khánh Ly

trọng lượng của 1 chậu nước đặt lên mặt bàn là ?
Mọi người ơi, mình có một thắc mắc câu hỏi này khá khó và mình chưa tìm ra lời giải. Có ai có thể giúp mình giải đáp được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, chúng ta có thể sử dụng phương pháp học làm việc có chặn.

Phương pháp 1: Sử dụng công thức tính trọng lượng:
Trọng lượng = khối lượng x gia tốc trọng trường
Thông tin cần: không gian, khối lượng chậu nước.

Phương pháp 2: Sử dụng thước lỗ ép đứng trong một phong có không khí, trong mưa và trong nước.
Thông tin cần: độ cao thước, biết thước lỗ giãn nở.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Trọng lượng của 1 chậu nước đặt lên mặt bàn phụ thuộc vào khối lượng của chậu và gia tốc trọng trường.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Trọng lượng của 1 chậu nước đặt lên mặt bàn là khối lượng của chậu nhân số 9.8 m/s^2 (gia tốc trọng trường).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Trọng lượng của 1 chậu nước đặt lên mặt bàn là khối lượng của chậu nhân với gia tốc trọng trường (m x g).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Trọng lượng của 1 chậu nước đặt lên mặt bàn là 50N.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47801 sec| 2247.617 kb