Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Bảo Ánh

trong không khí oxygen chiếm bao nhiêu % về thể tích ?
Chào mọi người, mình đang gặp chút rắc rối. Có ai có thể dành chút thời gian để giúp mình giải đáp câu hỏi này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Có một số phương pháp giải để tìm tỷ lệ phần trăm của oxygen trong không khí:

Phương pháp 1: Sử dụng dữ liệu từ nguồn đã có
Có thông tin từ nghiên cứu rằng thể tích không khí gồm chủ yếu Nitơ (78%) và Oxygen (21%). Vì tổng thể tích không khí là 100%, ta có thể suy ra rằng Oxygen chiếm khoảng 21% về thể tích trong không khí.

Phương pháp 2: Sử dụng dữ liệu từ nguồn đã có và số liệu tham khảo
Dựa vào dữ liệu cho thấy thể tích không khí gồm chủ yếu Nitơ (78%) và Oxygen (21%) và các thành phần khác nhỏ như Argon (0.93%), CO2 (0.04%) và các khí quyển khác. Ta có thể tính được phần trăm của Oxygen bằng cách trừ tổng phần trăm của các thành phần khác từ 100%. Ví dụ: 100% - (78% + 0.93% + 0.04% + ...) = x%. Kết quả x là phần trăm của Oxygen trong không khí.

Phương pháp 3: Sử dụng phương pháp thí nghiệm
Có thể sử dụng phương pháp thí nghiệm để xác định tỷ lệ phần trăm của oxygen trong không khí. Phương pháp này thường sử dụng thiết bị đo khí như máy đo oxy và các phương pháp hóa học phù hợp để đo lường nồng độ oxygen trong không khí.

Tùy thuộc vào phương pháp giải và số liệu có sẵn, câu trả lời cụ thể cho câu hỏi này có thể là:
- Oxygen chiếm khoảng 21% về thể tích trong không khí.
hoặc
- Phần trăm của Oxygen trong không khí là x% (dựa vào kết quả tính toán từ phương pháp 2).
hoặc
- Công cụ đo lường thí nghiệm cần được sử dụng để xác định tỷ lệ chính xác của oxygen trong không khí.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Các nghiên cứu cho thấy trong không khí, oxygen chiếm tỷ lệ khoảng 20-21% về thể tích.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Dựa trên phân tích hợp chất không khí, ta biết rằng oxygen chiếm khoảng 20.9% về thể tích.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Theo định luật Dalton, trong không khí, oxygen chiếm khoảng 20.95% về thể tích.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46775 sec| 2260.008 kb