Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Long

Trên một mảnh vườn hình thang ( như hình vẽ), Người ta sử dụng 30% diện tích để trồng đu đủ và 25% diện tích để trồng chuối. a) Hỏi có thể trồng được bao nhiêu cây đu đủ, biết rằng trồng mỗi cây đu đủ cần 1,5m2 đất? b) Hỏi số cây chuối trồng được nhiều hơn số cây đu đủ bao nhiêu cây, biết rằng trồng mỗi cây chuối cần 1m2 đất? 50m 40m 70m
Bạn nào có kinh nghiệm về chủ đề này không? Mình mong nhận được sự giúp đỡ từ Mọi người. Mình sẽ rất biết ơn!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta thực hiện các bước sau:

a) Để tìm được số cây đu đủ có thể trồng được, ta cần tính diện tích của mảnh vườn và sau đó tính 30% diện tích đó.

Bước 1: Tính diện tích của mảnh vườn:
Được biết mảnh vườn có hình dạng hình thang, nhưng không được cung cấp các thông số để tính diện tích chính xác. Để giải quyết bài toán, ta cần thêm thông tin về chiều dài cạnh đáy lớn và chiều dài cạnh đáy nhỏ của hình thang đó.

b) Để tìm số cây chuối trồng được nhiều hơn số cây đu đủ bao nhiêu cây, ta cần tính diện tích của mảnh vườn và sau đó tính 25% diện tích đó.

Bước 1: Tính diện tích của mảnh vườn:
Được biết mảnh vườn có hình dạng hình thang, nhưng không được cung cấp các thông số để tính diện tích chính xác. Để giải quyết bài toán, ta cần thêm thông tin về chiều dài cạnh đáy lớn và chiều dài cạnh đáy nhỏ của hình thang đó.

Sau khi thực hiện bước 1, ta có thông tin về diện tích của mảnh vườn. Từ đó, ta có thể tính toán số cây đu đủ và số cây chuối trồng được theo đúng yêu cầu của câu hỏi.

Vì thiếu thông tin về chiều dài cạnh đáy lớn và chiều dài cạnh đáy nhỏ của hình thang, chúng ta không thể tính diện tích cụ thể và không thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

b) Để tính diện tích trồng chuối, ta lấy diện tích mảnh vườn nhân với tỷ lệ diện tích trồng chuối: 50m x 40m x 25% = 500m². Số cây chuối có thể trồng là diện tích trồng chuối chia cho diện tích cần trồng 1 cây chuối: 500m² / 1m² = 500 cây.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

a) Để tính diện tích trồng đu đủ, ta lấy diện tích mảnh vườn nhân với tỷ lệ diện tích trồng đu đủ: 50m x 40m x 30% = 600m². Số cây đu đủ có thể trồng là diện tích trồng đu đủ chia cho diện tích cần trồng 1 cây đu đủ: 600m² / 1,5m² = 400 cây.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

b) Diện tích trồng chuối chiếm 25% diện tích của mảnh vườn. Vậy diện tích trồng chuối là: 25% x (50m x 40m) = 500m². Số cây chuối có thể trồng là diện tích trồng chuối chia cho diện tích cần trồng 1 cây chuối: 500m² / 1m² = 500 cây.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

a) Diện tích trồng đu đủ chiếm 30% diện tích của mảnh vườn. Vậy diện tích trồng đu đủ là: 30% x (50m x 40m) = 600m². Số cây đu đủ có thể trồng là diện tích trồng đu đủ chia cho diện tích cần trồng 1 cây đu đủ: 600m² / 1,5m² = 400 cây.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48838 sec| 2262.641 kb