Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Đức

Tờ  giấy hình chữ nhật màu đỏ có chiều dài 9cm,chiều rộng 5cm.Tờ giấy hình vuông màu xanh có chu vi bằng chu vi của tờ giấy mà đỏ. Tính diện tích của tờ giấy màu xanh.
Mình đang tìm kiếm một người hùng có thể cứu mình khỏi tình trạng này bằng cách trả lời câu hỏi của mình. Ai đó lên tiếng nhé!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
- Vì chu vi của tờ giấy màu đỏ là 2(9+5) = 28cm, và chu vi của tờ giấy màu xanh cũng bằng 28cm, theo đề bài.
- Để tính diện tích của tờ giấy màu xanh, ta cần tìm cạnh của tờ giấy màu xanh.
- Chu vi của hình vuông là 4 * cạnh, vậy cạnh của tờ giấy màu xanh là 28/4 = 7 cm.
- Diện tích của tờ giấy màu xanh là cạnh nhân cạnh, vậy diện tích là 7 * 7 = 49 (cm^2).

Câu trả lời: Diện tích của tờ giấy màu xanh là 49 cm^2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Diện tích của tờ giấy màu xanh được tính bằng công thức: (chu vi / 4) ^ 2 = (28 / 4) ^ 2 = 7^2 = 49cm^2

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Vì chu vi của tờ giấy màu xanh bằng chu vi của tờ giấy màu đỏ, nên chu vi của tờ giấy màu xanh cũng là 28cm

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Chu vi của tờ giấy hình chữ nhật màu đỏ là 2 * (chiều dài + chiều rộng) = 2 * (9 + 5) = 28cm

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45010 sec| 2249.266 kb