Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Dung

tính tổng của số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 100
Chào mọi người, mình đang gặp chút vấn đề khó khăn và rất cần sự giúp đỡ của các Bạn. Ai biết thì giúp mình với ạ!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để tính tổng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 100, ta có thể sử dụng công thức tổng của dãy số tự nhiên: S = (n * (n + 1)) / 2, trong đó n là số phần tử trong dãy số tự nhiên.

Cách thứ nhất:
Vì các số tự nhiên từ 1 đến 100 liên tiếp nhau, nên số phần tử trong dãy là 100. Áp dụng công thức tổng dãy số tự nhiên, ta có:
S = (100 * (100 + 1)) / 2 = 5050

Cách thứ hai:
Cách này sử dụng tính chất đối xứng của tổng dãy số tự nhiên liên tiếp. Ta cần tính tổng của các cặp số đối xứng nhau, tức là tổng của số 1 và số 100, số 2 và số 99, số 3 và số 98,... Có 50 cặp số như vậy. Mỗi cặp có tổng là 101. Vậy tổng của dãy số từ 1 đến 100 là:
S = 50 * 101 = 5050

Cách thứ ba:
Cách này sử dụng tính chất kết hợp của tổng dãy số tự nhiên liên tiếp. Ta có thể chia dãy thành nhiều phần để tính tổng rồi cộng lại. Ví dụ chia thành 10 phần, mỗi phần có 10 số, ta có 10 phần tổng là 55 (tương ứng với dãy từ 1 đến 10), rồi cộng lại tổng các phần:
S = 55 * 10 = 550

Do đó, tổng của số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 100 là 5050.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Để tính tổng của số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 100, bạn có thể áp dụng công thức tổng của dãy số tự nhiên liên tiếp như sau:

Cách 1:
- Sử dụng công thức tổng của dãy số tự nhiên: S = (n * (n + 1)) / 2
- Áp dụng công thức trên để tính tổng của dãy từ 1 đến 100: S = (100 * (100 + 1)) / 2 = 5050

Cách 2:
- Tính tổng bằng cách lấy tổng của cặp số tự nhiên đầu và cuối, sau đó nhân với số cặp số tự nhiên có trong dãy.
- Tổng của cặp số tự nhiên đầu và cuối = (đầu + cuối) * số cặp / 2
- Số cặp số tự nhiên từ 1 đến 100 là 100 / 2 = 50
- Tổng = (1 + 100) * 50 / 2 = 5050

BẤT BUỘC, định dạng JSON cho 2 câu trả lời trên sẽ như sau:
{
"cach1": 5050,
"cach2": 5050
}

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45766 sec| 2235.672 kb