Lớp 2
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Linh

tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số trên xe đua: 45,42,37,24
Có ai ở đây rảnh dỗi không, mình đang có câu hỏi này khoai quá? Mình đang cần sự giúp đỡ để trả lời câu hỏi này ạ.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
- Đầu tiên, tìm số lớn nhất và số bé nhất trong các số trên xe đua.
- Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất đã tìm được.

Giải theo phương pháp trên:
- Số lớn nhất trong các số trên xe đua là 45.
- Số bé nhất trong các số trên xe đua là 24.
- Tổng của số lớn nhất và số bé nhất là 45 + 24 = 69.

Trả lời câu hỏi: Tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số trên xe đua là 69.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Để tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số trên xe đua là 45, 42, 37, 24, ta có thể tìm số lớn nhất và số bé nhất bằng cách so sánh từng cặp số. So sánh ta được: số lớn nhất là 45 và số bé nhất là 24. Tổng của số lớn nhất và số bé nhất là 45 + 24 = 69.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số trên xe đua là 45, 42, 37, 24, ta cần tìm số lớn nhất và số bé nhất trước. Số lớn nhất là 45 và số bé nhất là 24. Tổng của số lớn nhất và số bé nhất là 45 + 24 = 69.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số trên xe đua là 45, 42, 37, 24, ta cần sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn. Xếp các số theo thứ tự sẽ được: 24, 37, 42, 45. Số lớn nhất là 45 và số bé nhất là 24. Tổng của số lớn nhất và số bé nhất là 45 + 24 = 69.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số trên xe đua là 45, 42, 37, 24, ta cần tìm số lớn nhất và số bé nhất trước. Số lớn nhất là 45 và số bé nhất là 24. Tổng của số lớn nhất và số bé nhất là 45 + 24 = 69.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 2
Câu hỏi Lớp 2

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.43430 sec| 2228.758 kb