Lớp 7
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Đăng Dung

tính giá trị biểu thức: 1/3 + (1/3)2 + ( 1/3)3 + ( 1/3)4 + (1/3)5 + (1/3)6 + (1/3)7

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Toán học Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23038 sec| 2078.508 kb