Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Việt

tinh gia tri bieu thuc : A=3+3^2+3^3+3^4....3^100  hay giup minh cau nay kho qua !
Ai đó có thể tận tình chỉ giáo cho mình cách xử lý câu hỏi này với. Mình thật sự mong muốn lắng nghe những lời khuyên từ các Bạn.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, chúng ta có thể sử dụng công thức của dãy số hình học cấp số nhân.
Công thức tổng của một cấp số nhân là: S = a * (r^n - 1) / (r - 1)
Trong đó:
- S là tổng của cấp số nhân
- a là số đầu tiên của cấp số nhân
- r là công bội của cấp số nhân
- n là số lượng số trong cấp số nhân
Áp dụng công thức trên vào bài toán:
a = 3 (số đầu tiên của cấp số nhân)
r = 3 (công bội của cấp số nhân)
n = 100 (số lượng số trong cấp số nhân)
Ta có: A = 3 * (3^100 - 1) / (3 - 1)
= 3 * (3^100 - 1) / 2
Vậy giá trị của biểu thức A là 3 * (3^100 - 1) / 2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48937 sec| 2224.328 kb